Η Best-Seller Μάρκα της Χρονιάς στα Ελαφρά Επαγγελματικά

    Με εξαιρετική πορεία καθόλη τη διάρκεια χρονιάς, η Ford κατάφερε να επανακάμψει στην κορυφή της λίστας με τις πιο εμπορικές εταιρείας στην ελληνική αγορά ελαφρών επαγγελματικών και δίκαια απέσπασε εκ νέου τον σχετικό τίτλο.
     

    Advertisement