Οι επιβατικές εκδόσεις του VW T6.1 θα αποκτήσουν πρώτες το νέο σύστημα επεξεργασίας των καυσαερίων ενώ θα ακολουθήσουν οι επαγγελματικές «Transporter».

Στα σχήματα που ακολουθούν μπορείτε να δείτε με μπλε χρώμα το διπλό σύστημα επεξεργασίας των καυσαερίων…

… και με πορτοκαλί χρώμα το τροποποιημένο σύστημα turbo.

Τροποποιήσεις στους κινητήρες του VW T6.1 Transporter

Προκειμένου να καλύψουν τις προδιαγραφές του νέου προτύπου «EU 6 AP» που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου στην ΕΕ για τις εκπομπές ρύπων των επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο που τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2021 αναφορικά με τις εκπομπές ρύπων των επιβατικών και των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων, φέρει την ονομασία «EUd6-ISC-FCM» ή αν προτιμάτε για συντομία «EU 6 AP» και προβλέπει σημαντικά αυστηρότερες προδιαγραφές.
Σε ότι αφορά σε οχήματα όπως το Volkswagen T6.1 Transporter που προσφέρεται με μεικτό βάρος συρμού έως και 5,3t. (με πλήρες φορτίο και μέγιστο φορτίο έλξης), οι προδιαγραφές που θέτει το νέο πρότυπο EU 6 AP είναι ιδιαίτερα αυστηρές.
Για τον λόγο αυτό η Volkswagen Commercial Vehicles ανακοίνωσε εκτεταμένες τροποποιήσεις για την γκάμα των μηχανικών συνόλων «EA288Nutz» που χρησιμοποιεί οι οποίες, εκτός από τη μείωση της συγκέντρωσης των –βλαβερών- οξειδίων του αζώτου (NOx), επιφέρουν μεταξύ άλλων και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 0,5λτ./100χλμ.
Επιγραμματικά αξίζει να αναφέρουμε πως το βασικό σύστημα επεξεργασίας των καυσαερίων μεταφέρεται πλέον κοντά στον κινητήρα προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη διαδικασία μείωσης των NOx ενώ νέο είναι και το σύστημα τροφοδοσίας, οι υπερσυμπιεστές του συστήματος της εξάτμισης αλλά και –τριών σταδίων- σύστημα επανακυκλοφορίας των καυσαερίων στον θάλαμο καύσης. Επιπρόσθετα, για πρώτη φορά σε όχημα του Ομίλου VW χρησιμοποιείται το σύστημα «DeNOx 5.3».
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως διατηρείται η μονάδα του καταλυτικού μετατροπέα «SCR» (Selective Catalytic Reduction» στο στάδιο της εξαγωγής, μακρύτερα από τον χώρο του κινητήρα με αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και κινείται το όχημα, ένας από τους καταλυτικούς μετατροπείς (κοντά ή μακριά από τον κινητήρα) βρίσκεται πάντοτε σε λειτουργία διυλίζοντας τα καυσαέρια στη βέλτιστη δυνατή θερμοκρασία που απαιτείται, διασφαλίζοντας τις μικρότερες δυνατές συγκεντρώσεις των NOx, είτε όταν το όχημα κινείται σε χαλαρούς ρυθμούς εντός της πόλης, είτε όταν η λειτουργία του κινητήρα επιβαρύνεται στο μέγιστο π.χ. κατά τη έλξη μεγάλων φορτίων.
Όπως προαναφέραμε, οι παραπάνω τροποποιήσει έχουν επιφέρει και μείωση της κατανάλωσης καυσίμου κατά 0,5λτ./100χλμ. σε όλες τις εκδόσεις ισχύος του κινητήρα.
Παράλληλα, η «T6.1» γενιά είναι το πρώτο μοντέλο του VW Group που εφοδιάζεται με το νέο υλισμικό (hardware) με την ονομασία «DeNOx 5.3» για το σύστημα SCR, σε συνδυασμό με το προαναφερθέν σύστημα «TwinDosing», που ουσιαστικά αναλαμβάνει να… ψεκάσει σε δύο φάσεις τα καυσαέρια με διάλυμα AdBlue κατά το στάδιο της επεξεργασίας τους.
Μεταξύ των τροποποιήσεων αξίζει να αναφέρουμε και τον διπλασιασμό της χωρητικότητας της δεξαμενής AdBlue (στα 27λτ. πλέον) ωστόσο, η κατανάλωση του εν λόγω διαλύματος κατά τη λειτουργία του κινητήρα δεν αυξάνεται, με αποτέλεσμα την αύξηση της σχετικής αυτονομίας του οχήματος.
Τέλος, χάρη στο νέο σύστημα ψεκασμού / τροφοδοσίας με πίεση 2.500 bar, δεν επηρεάζεται η μέγιστη ισχύς των διαφόρων εκδόσεων του μοντέλου που διατηρείται στους 90, 110, 150, 190 ή 204 ίππους (με μονό ή διπλό turbo).
 

Advertisement