Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ) θα πρέπει υποχρεωτικά να εξετάζονται εκτός από παθολόγο, οφθαλμίατρο και από ψυχίατρο.

Χορήγηση & ανανέωση αδειών οδήγησης για ταξί

Δείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που χρειάζεται κάποιος για να εκδώσει ή να ανανεώσει την άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ταξί).

 
Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να ανανεώσουν την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ (ΤΑΞΙ) θα πρέπει υποχρεωτικά να εξετάζονται εκτός από παθολόγο, οφθαλμίατρο και από ψυχίατρο, σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν.

Από κει και πέρα αξίζει να σημειωθεί πως και στις δύο περιπτώσεις η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας ανέρχεται στα 5 έτη, εκτός αν συντρέξει οποιοσδήποτε λόγος ανάκλησης αυτής, κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία.

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο εκάστοτε υποψήφιος είναι οι εξής  

1. Να μην έχει ξεπεράσει το 69ο έτος της ηλικίας του.
2. Να ανανεώσει υποχρεωτικά την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου στα εξήντα επτά (67) έτη ηλικίας του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
3. Να μην υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημοσίου τομέα του Ν.1256/1982(Α΄65), όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί ως άμεσα ασφαλισμένος από οποιοδήποτε ταμείο ή από το Δημόσιο.
5. Να μην έχει τιμωρηθεί από Πειθαρχικό Συμβούλιο για οδήγηση ή χρησιμοποίηση ως Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, όχημα που δεν έχει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας ως Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο.
6. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας ΒΆ, ΓΆ ή ΔΆ..
7. Να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ του άρθρου 100 του ν.4070/2012 (ΑΆ 82) ήτοι για το αδίκημα της συγκρότησης ή ένταξης ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, παραχάραξης, κυκλοφορίας παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας και κατάχρησης ενσήμων, δωροδοκίας, ανθρωποκτονίας με πρόθεση, ληστείας, αρπαγής, βιασμού, κατάχρησης σε ασέλγεια, αποπλάνησης παιδιών, διευκόλυνσης ακολασίας άλλων, πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, εκμετάλλευσης πόρνης, σωματεμπορίας, ασέλγειας σε ανήλικο έναντι αμοιβής, κλοπής, υπεξαίρεσης, εκβίασης, απάτης, απιστίας, παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων, εμπορίας και χρήσης ναρκωτικών, παράβασης των διατάξεων του νόμου για πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράνομης μεταφοράς λαθρομεταναστών, λιποταξίας,              ανυποταξίας και παράνομης απασχόλησης εργαζομένων.
8. Να ομιλεί με επάρκεια την Ελληνική γλώσσα, εφόσον δεν είναι Έλληνας υπήκοος.
9. Να είναι απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένης ισότιμης σχολής του εξωτερικού, εφόσον είναι Έλληνας υπήκοος.
10. Να είναι υγιής με βάση το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την χορήγηση ειδικής άδειας Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου μπορείτε να δείτε εδώ ενώ για ανανέωση της ειδικής άδειας κάνοντας κλικ εδώ

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ