Πέρα όμως από την κάλυψη στους τομείς των εγγυήσεων και των ανταλλακτικών, η εκπαίδευση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών Mazda έχει ήδη ξεκινήσει.

    Συνεχής εκπαίδευση

    10119 Επισκέψεις στο άρθρο

    Πέρα όμως από την κάλυψη στους τομείς των εγγυήσεων και των ανταλλακτικών, η εκπαίδευση των εξουσιοδοτημένων τεχνικών Mazda έχει ήδη ξεκινήσει και πραγματοποιείται σε τρία σύγχρονα εκπαιδευτικά κέντρα στις κεντρικές εγκαταστάσεις της Αυστρίας, με την εκπαίδευση τους να περιλαμβάνει τόσο τα παλιά, όσο και τα καινούργια μοντέλα. 


    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ