Ένας μισθός κέρδος!

17630 Επισκέψεις στο άρθρο

Το υγραέριο κίνησης είναι η απάντηση στο ερώτημα πως θα «ανακουφίσετε» τον ετήσιο προϋπολογισμό σας από τα έξοδα μετακίνησης, χωρίς να περιορίσετε τη χρήση του αυτοκινήτου σας.

 
Η εγκατάσταση LPG κιτ στα οχήματα πλέον έχει γίνει σύνηθες φαινόμενο στη χώρα μας, αφού εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα έχουν επιλέξει το υγραέριο, ως καύσιμο κίνησης. Ο λόγος είναι πως το υγραέριο έδωσε λύση σε βασικά θέματα, όπως η σημαντική οικονομία του σε σχέση με την βενζίνη και το πετρέλαιο, με το βαθμό εξοικονόμησης να ξεπερνάει αποδεδειγμένα το 30%, ενώ επίσης έχει και μειωμένες εκπομπές ρύπων σε σχέση με τα άλλα καύσιμα. Πέραν όμως της δραστικής μείωσης των εξόδων, πλέον έχει καμφθεί ο σκόπελος του εύκολου ανεφοδιασμού, αφού ο αριθμός των πρατηρίων που διαθέτουν υγραέριο έχει πολλαπλασιαστεί συγκριτικά με το παρελθόν.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

προϊοντα αυτοκινητου - ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)