Αναθεωρείται ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας

Πολλαπλές είναι οι αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στον αναθεωρημένο Κ.Ο.Κ. που μεταξύ άλλων θα είναι «αυστηρότερος» προς τους παραβάτες των διατάξεων του.

 
Σε εκδήλωση του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και στο πλαίσιο του πανευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Horizon 2020, SAFE STRIP – Safe  and green Sensor Technologies for  self-explaining and forgiving Road Interactive», ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης, αναφέρθηκε και στις αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που επεξεργάζεται και προωθεί η Πολιτεία.
Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθεί την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Οδική Ασφάλεια για την περίοδο 2021 – 2030, που θα περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις δεσμευτικού χαρακτήρα από όλους τους αρμόδιους φορείς με στόχο τη μείωση των θανάτων και των σοβαρών τραυματισμών κατά 50% μέσα στην επόμενη 10ετία.
Μεταξύ των μέτρων που προωθούνται είναι και η αναθεώρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, με τις σημαντικότερες παρεμβάσεις σε αυτόν να αφορούν:
  • Κατηγοριοποίηση των παραβάσεων του ΚΟΚ ανά βαθμό επικινδυνότητας, με έμφαση σε αυτές που αυξάνουν την πιθανότητα θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων.
  • Διαχωρισμό των κυρώσεων με βασικό κριτήριο την οδηγική συμπεριφορά και την ασφάλεια του οχήματος.
  • Μείωση της μέσης ταχύτητας των οχημάτων στις κατοικημένες περιοχές.
  • Ενσωμάτων νέων κατηγοριών οχημάτων, όπως π.χ. η μικροκινητικότητα.
  • Ρύθμιση πλαισίου ασφαλούς κυκλοφορίας για πατίνια, αυτοπροωθούμενα οχήματα τύπου Segway ή ηλεκτρικά ποδήλατα.
  • Υποχρεωτική χρήση προστατευτικού κράνους για χρήστες ποδηλάτων ηλικίας έως 12 ετών.
  • Απόδοση της ευθύνης για τυχόν παράβαση που επιβάλλεται απουσία του οδηγού (μέσω καμερών, ραντάρ κ.ο.κ.) στον ιδιοκτήτη του οχήματος.
  • Βεβαίωση και καταχώρηση των παραβάσεων του ΚΟΚ με ηλεκτρονικά μέσα.
  • Ενημέρωση του παραβάτη – οδηγού με ηλεκτρονικά μέσα για την τέλεση της παράβασης, ιδίως στις περιπτώσεις που ο οδηγός δεν είναι παρών (π.χ. παράνομη στάθμευση, υπερβολική ταχύτητα κ.ά.).
  • Δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής της παράβασης μέσω e-banking ή ΑΤΜ.
Παράλληλα, ο κ. Κεφαλογιάννης ανέφερε πως οι παραβάτες θα πρέπει να γνωρίζουν πως στις περιπτώσεις που το πρόστιμο δεν καταβάλλεται εμπρόθεσμα, θα βεβαιώνεται στο TAXIS ενώ, καθιερώνονται ηλεκτρονικές διαδικασίες, σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για τον έλεγχο των παραβάσεων του ΚΟΚ και του Point System.
Μέσω αυτών, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται (online) για τους βαθμούς ποινής που διατηρούν στο Point System, οι υπηρεσίες τροχονομικού ελέγχου θα μπορούν να ενημερώνονται επί τόπου για την υποτροπή των οδηγών σε συγκεκριμένες παραβάσεις, θα δημιουργηθεί ένα εθνικό μητρώο οδηγών / παραβατών κ.ά.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ