Εγκρίθηκαν τα σχετικά έγγραφα από το υπουργείο Μεταφορών για την αίτηση και αδειοδότηση διέλευσης των οχημάτων άνω των 3,5t. από το παράπλευρο – παραλλαγμένο οδικό δίκτυο της χώρας.

Αδεια διέλευσης στο παράπλευρο

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχώρησε στην έγκριση των εντύπων αίτησης και αδειοδότησης για τη διέλευση των οχημάτων με μεικτό άνω των 3,5t. στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της χώρας.

 
Σύμφωνα λοιπόν με την σχετική απόφαση του υπουργείου, εγκρίθηκαν τα ακόλουθα έντυπα:
Α/Αίτησης
Υπόδειγμα 1: Μόνιμος κάτοικος Δήμου που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του Δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευσης προσέγγισης.
Υπόδειγμα 2: Εκτελών Δημόσιο έργο σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του Δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευσης προσέγγισης.
Υπόδειγμα 3: Εκτελών Ιδιωτικό έργο σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του Δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευσης προσέγγισης.
Υπόδειγμα 4: Έδρα της επιχείρησης, υποκατάστημα, εργοστάσιο ή αποθήκη σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του Δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευσης προσέγγισης.
Υπόδειγμα 5: Κατέχων αγροτική έκταση και χρησιμοποιεί οχήματα αγροτικής χρήσης ή τροχήλατα μηχανήματα σε Δήμο που είναι όμορος του οδικού άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση ή τέμνονται τα όρια του Δήμου με τον οδικό άξονα στον οποίο απαγορεύεται η διέλευση και δεν υπάρχει εναλλακτική όδευσης προσέγγισης.
 
Β/Αδειας Διέλευσης
Για την διέλευση οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5t. στο παράπλευρο – παραλλαγμένο οδικό δίκτυο.
Τα σχετικά έντυπα Αίτησης και Άδειας Διέλευσης μπορείτε να βρείτε εδώ
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ