Την ανάγκη άμεσης θέσπισης μέτρων για τη στήριξη του κλάδου των ΦΔΧ επισήμανε με επιστολή του προς την Πολιτεία το ΠΣΧΕΜ, δεδομένου του νέου lockdown.

Αμέσα μέτρα ζητά ο κλάδος των φορτηγών Δ.Χ.

Δεδομένου του νέου lockdown, το ΠΣΧΕΜ ζητά μέσω σχετικής επιστολή στην Πολιτεία, την άμεση θέσπιση μέτρων που θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του κλάδου των φορτηγών Δημόσιας Χρήσης.

 
Πιο συγκεκριμένα, το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, σε σχετική του επιστολή προς τον αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κ. Καραμανλή αναφέρει τα εξής:
Έπειτα από την επιβολή των νέων περιοριστικών μέτρων έως την 30η Νοεμβρίου και με βάση τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται για τις εμπορευματικές μεταφορές, ζητούμε την υιοθέτηση μέτρων για τη διασφάλιση της λειτουργίας του κλάδου.
Τα κάτωθι μέτρα, τα οποία ελήφθησαν και στην απαγόρευσης κυκλοφορίας του Μαρτίου, είναι τα ακόλουθα:

Σχετικά με τους ταχογράφους
(Φ 459/οικ/19828.611-19 Μαρτίου). Προσωρινή εξαίρεση από τις διατάξεις του κανονισμού 561/2006.

Σχετικά με την ισχύ των αδειών οδήγησης
(Α3/23659/2693/2020, 29/04/2020) Παράταση της ισχύος αδειών οδήγησης και λοιπές ρυθμίσεις στο πλαίσιο της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω του Covid-19.

Σχετικά με τις κάρτες ταχογράφου
(Φ 450/50854/1557, κανονισμός ΕΕ 2020/698) Παράταση προσωρινών μέτρων για τις κάρτες ταχογράφου, λόγω του Covid-19.

Σχετικά με τις άδειες άσκησης επαγγέλματος
(Α.Π. οικ. 23083/1222, 10/4/2020) Παράταση ισχύος αδειών άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα

Σχετικά με τα Δελτία Τεχνικού Ελέγχου
(Α.Π. οικ. 18719/1310, 16/3/2020) Παράταση ισχύος Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) που εκδίδονται από Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).

Σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας φορτηγών
(ΔΝΣγ/οικ. 70849/ΦΝ393) με άρση των απαγορεύσεων της κυκλοφορίας όλων των φορτηγών αυτοκινήτων ωφέλιμου φορτίου άνω του 1,5 τόνου, αφού η κίνηση των οχημάτων στην ελληνική επικράτεια είναι μειωμένη λόγω των μέτρων που πήρε η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Covid-19.

Σε σχετικές του δηλώσεις, ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ, κ. Πέτρος Σκουληκίδης, ανέφερε πως: «… Τα ανωτέρω μέτρα θεωρούμε πως οφείλουν να τύχουν άμεσης εφαρμογής από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, Ο κλάδος των οδικών εμπορευματικών μεταφορών και τα ΦΔΧ είναι σε θέση, για ακόμη μια φορά να διασφαλίζουν την εύρυθμη τροφοδοσία νοσοκομείων, super-market, φαρμακείων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Από την άλλη, κρίνεται αναγκαία η στήριξη της Πολιτείας».
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement