Πρόγραμμα ανάκλησης για το μοντέλο X-Class ανακοίνωσε η Mercedes-Benz Ελλάς.

Ανάκληση για την X-Class

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ανακοίνωσε πως η Mercedes-Benz Ελλάς έχει σε εξέλιξη πρόγραμμα ανάκλησης για το μοντέλο X-Class που αφορά σε οχήματα με έτος κατασκευής 2017 – 2019.

 
Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα ανάκλησης που έχει ανακοινωθεί από την Mercedes-Benz Ελλάς, αναφέρονται τα εξής:
 
Ανάκληση 141 οχημάτων με έτος παραγωγής 2017 – 2018
Στα επηρεαζόμενα από το πρόγραμμα οχήματα έχει διαπιστωθεί πως στις οδηγίες τοποθέτησης κιτ για την –εκ των υστέρων- τοποθέτηση μιας διάταξης ρυμούλκησης (κοτσαδόρος), αναφέρονταν μια υπερβολικά υψηλή ροπή σύσφιξης των βιδών στερέωσης για την τοποθέτηση του εγκάρσιου φορέα. Σε περίπτωση που ασκηθεί υπερβολική υψηλή ροπή σύσφιξης ωστόσο, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες τοποθέτησης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αστοχία της βιδωτής σύνδεσης και –κατά συνέπεια- η αποσύνδεση της διάταξης ρυμουλκούμενου από το όχημα ρυμούλκησης κατά την έλξη.
Αυτό φυσικά θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την επακόλουθη κυκλοφορία και να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχήματος.
 
Ανάκληση 196 οχημάτων με έτος παραγωγής 2017 – 2019
Στα επηρεαζόμενα οχήματα διαπιστώθηκε πως ενδέχεται να προκληθεί υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου συνδυαστικού φορτίου οροφής (το φορτίο και των δύο επιμέρους οροφών) σε εκδόσεις της X-Class, στις οποίες έχει τοποθετηθεί εκ των υστέρων οροφή «hardtop» πάνω από την επιφάνεια φόρτωσης (καρότσα). Ενώ στις οδηγίες χρήσης του βασικού οχήματος και της έκδοσης hardtop αναφέροντα τα σωστά στοιχεία για τα εκάστοτε μέγιστα φορτία οροφής, λείπει η πληροφορία αναφορικά με το μέγιστο επιτρεπόμενο συνδυαστικό φορτίο οροφής, το οποίο είναι μικρότερο από το άθροισμα των δύο επιμέρους τιμών.
Εάν ξεπεραστεί το επιτρεπόμενο μέγιστο συνολικό φορτίο οροφής, δεν διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία του συστήματος ESP, συνεπώς δεν μπορούν να αποκλειστούν αρνητικές επιπτώσεις στην οδική συμπεριφορά του οχήματος καθώς και ο αυξημένος κίνδυνος ολίσθησης και ατυχήματος.
Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως στις οδηγίες χρήσης ορισμένων οχημάτων X-Class με μπλοκέ διαφορικό στον οπίσθιο άξονα, αναφέρεται εσφαλμένα πως η υποβοήθηση ESP μειώνεται σημαντικά όταν το εν λόγω διαφορικό είναι ενεργοποιημένο.
Στην πραγματικότητα, η υποβοήθηση ESP απενεργοποιείται πλήρως σε αυτήν την περίπτωση, γεγονός που υποδεικνύεται σωστά μέσω της κίτρινης προειδοποιητικής λυχνίας «ESP OFF», στον πίνακα πολλαπλών ενδείξεων.
Επίσης διαπιστώθηκε πως σε ορισμένα οχήματα X-Class δεν επεξηγούνται στις οδηγίες χρήσης τα προειδοποιητικά μηνύματα κειμένου στον πίνακα πολλαπλών ενδείξεων «PRE-SAFE Function Limited» (Περιορισμένες λειτουργίες PRE-SAFE) και «PRE-SAFE Functions currently limited» (Προσωρινά περιορισμένες λειτουργίες PRE-SAFE).
 
Καταλήγοντας, μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με τα ανωτέρω θέματα.
Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που επηρεάζονται, θα ενημερωθούν εγγράφως μέσω συστημένης επιστολής προκειμένου να επισκεφθούν τον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Mercedes-Benz για να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.
 

 

ΑΓΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Mercedes-Benz - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ