Ενα σημείο φόρτισης οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους

Με σχετική του απόφαση, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθόρισε τις τεχνικές οδηγίες που θα ισχύσουν για τα Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων σε όλους τους Δήμους της χώρας.

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ & Επαγγελματικό: Νέα μοντέλα, Τιμές, Δίκτυο φόρτισης με 1 κλίκ!

 
Όπως είχαμε αναφέρει και πρόσφατα, στο πλαίσιο του προγράμματος προώθησης της ηλεκτροκίνησης που προβλέπεται από την Πολιτεία, περιλαμβάνεται και η χωροθέτηση των απαραίτητων Σχεδίων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) με βάση συγκεκριμένες οδηγίες που καθορίζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Ως Σ.Φ.Η.Ο. ορίζεται το πρόγραμμα χωροθέτησης δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ή υψηλής ισχύος και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων, με βάση τα όσα ορίζονται στο άρθρο 17 του ν.4710/2020 με τίτλο «Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις (Α 142).
Με βάση τα όσα προβλέπονται στην απόφαση της Πολιτείας, ως Φορέας Εκπόνησης του εκάστοτε ΣΦΗΟ ορίζεται ο οικείος Δήμος, ενώ προβλέπεται και δυνατότητα διαδημοτικών ΣΦΗΟ, με Φορέα Εκπόνησης περισσότερους του ενός –όμορους- δήμους ή η Περιφερειακή Ένωση Δήμων.
Με βάση της απόφασης του υπουργείου, οι Δήμοι επιβάλλεται να μεριμνήσουν για την τοποθέτηση τουλάχιστον ενός (1) σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ανά 1.000 κατοίκους, σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους και θέσεις στάθεμυσης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες εδώ
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement