Σύμφωνα με τις αναμενόμενες αλλαγές στον ΚΟΚ, η χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης θα τιμωρείται με σημαντικό χρηματικό πρόστιμο που θα καθοριστεί με Υ.Α.

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο του Μεταφορών

Με σημαντική καθυστέρηση, κατατέθηκε τελικά στην Βουλή το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που προβλέπει πολλές και σημαντικές τροποποιήσεις στον ΚΟΚ, την αγορά των Taxi, τα ΚΤΕΟ κ.ά.

 
Με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις», κατατέθηκε τελικά στις 8/3/2018 στη Βουλή των Ελλήνων, το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που εφόσον συζητηθεί και ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο, θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον κλάδο των Taxi και όχι μόνο.
Δεδομένου ότι προς το παρόν, αναφερόμαστε σε ένα σχέδιο νόμου, του οποίου η τελική μορφή θα είναι αυτή που θα ψηφιστεί από τη Βουλή των Ελλήνων, δεν μπορούμε να προδικάσουμε τα όσα θα περιλαμβάνει ωστόσο, μπορούμε να αναφερθούμε επιγραμματικά, στις διατάξεις και αλλαγές που φέρνει στην υπάρχουσα νομοθεσία.
 
Οι αλλαγές που προβλέπονται για τον κλάδο των Taxi
Με βάση τα όσα έχουμε δημοσιεύσει και στο παρελθόν, το νομοσχέδιο του υπουργείο Μεταφορών ουσιαστικά εναρμονίζεται με την πρόσφατη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου αναφορικά με την Uber και επιχειρεί να ρυθμίσει συνολικά τη λειτουργία των εταιρειών διαδικτυακής μεσολάβησης για τη μίσθωση Taxi.
Προβλέπεται λοιπόν πως οι εταιρείας διαμεσολάβησης όπως οι MyTaxi, Taxiplon, Uber κ.ο.κ., θα πρέπει να αποκτήσουν σχετική ειδική άδεια και να ορίσουν νομικό εκπρόσωπο στην Ελλάδα ενώ τα έσοδα τους θα φορολογούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία και να εκδίδονται διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τους συνεργαζόμενους με αυτές οδηγούς και προς τους επιβάτες.
Σε ότι αφορά στη αδειοδότηση τους, οι εν λόγω εταιρείες θα πρέπει να υποβάλλουν μια σειρά από δικαιολογητικά μεταξύ των οποίων και η σύμβαση ορισμένου χρόνου με τουλάχιστον τρεις οδηγούς Taxi.
Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται όχημα για το οποίο δεν έχει καταρτιστεί σύμβαση, προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για δύο έτη ενώ θα απαγορεύεται στους παραβάτες να ιδρύσουν άλλο φορέα στο ίδιο διάστημα. Αν διαπιστωθεί μάλιστα πως λειτουργούν χωρίς άδεια, θα διακόπτεται η πρόσβαση των ενδιαφερόμενων στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα για δύο έτη.
 
Οι αλλαγές που προβλέπονται για τον ΚΟΚ
Οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν στα πρόστιμα που προβλέπονται για τις διάφορες παραβάσεις καθώς, μειώνονται παντού κατά 40%. Ωστόσο, ανάλογα με το εισόδημα του εκάστοτε παραβάτη, θα προβλέπεται έως και τριπλάσια προσαύξηση.
Σε ότι αφορά σε παραβάσεις όπως η χρήση κινητού κατά την οδήγηση, η μη χρήση κράνους, η μη χρήση των ζωνών ασφαλείας, η στάθμευση σε ράμπες ή η παρεμπόδιση της διάβασης ατόμων με αναπηρία καθώς και η χρήση της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης στους αυτοκινητόδρομους), θα προβλέπονται ιδιαίτερα μεγάλα πρόστιμα, τα οποία ωστόσο θα καθοριστούν με μετέπειτα υπουργικές αποφάσεις.
Γενικότερα, οι παραβάσεις του ΚΟΚ θα διαχωριστούν στις κατηγορίες της Χαμηλής, Μεσαίας και Υψηλής Επικινδυνότητας, με τη διαβάθμιση να καθοριστεί βάση εισήγησης της Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας. Παράλληλα, θα υπάρξουν και δύο επιπλέον κατηγορίες, αυτές της υψηλής συχνότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς. Σε αμφότερες, για τους παραβάτες θα προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 60 ημέρες αλλά όχι χρηματικά πρόστιμα.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ