Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν από 31/1 – 28/2, σε 24ωρη βάση, στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, στην περιοχή του Δήμου Μεγάρων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών Κορίνθου

Λόγω εκτέλεσης εργασιών ασφαλτόστρωσης, αναμένεται να υπάρξουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στη περιοχή του Δήμου Μεγάρων, από 31/1 – 28/2.

 
Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των χιλιομετρικών θέσεων 30,900 και 37,000, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, στην περιοχή του Δήμου Μεγάρων, από 31/1 – 28/2, καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου.
Σε 1η φάση
αναμένεται να διακοπεί η κυκλοφορία στην λωρίδα καθοδήγησης, στην αριστερή και μεσαία λωρίδα και σε τμήμα της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας, στη ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται στο εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος, αποτελούμενο από μια λωρίδα κυκλοφορίας οριοθετημένη με κώνους, πλάτους 4,40μ. Εξαίρεση θα αποτελούν τα χρονικά διαστήματα από τις Παρασκευές (14:00) έως τις Κυριακές (16:00). Σε αυτήν την περίπτωση θα διατίθενται στην κυκλοφορία η μεσαία, η δεξιά και η Λ.Ε.Α.. Για το χρονικό διάστημα από 16/2 (10:00) έως 20/2 (10:00) θα διατίθεται στην κυκλοφορία όλο το πλάτος του οδοστρώματος.
Σε 2η φάση αναμένεται η διακοπή της κυκλοφορίας στη ΛΕΑ, στη δεξιά λωρίδα και σε τμήμα της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας στη ΝΕΟ Αθηνών – Κορίνθου.
Η κυκλοφορία θα διεξάγεται στο εναπομένον τμήμα του οδοστρώματος που αποτελείται από τη λωρίδα καθοδήγησης, τη αριστερή λωρίδα και τμήμα της μεσαίας λωρίδας κυκλοφορίας, με εξαίρεση τα χρονικά διαστήματα από τις Παρασκευές (14:00) έως τις Κυριακές (16:00), όπου θα διατίθεται στην κυκλοφορία η μεσαία και η αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.
Από 16/2 (10:00) έως και 20/2 (10:00) θα διατίθεται στην κυκλοφορία όλο το πλάτος του οδοστρώματος.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ