Οι νέες διαδικασίες στην εισαγωγή μεταχειρισμένων οχημάτων θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

Νέα διαδικασία εισαγωγής MTX

Με τον υφυπουργό Μεταφορών, κ. Κεφαλογιάννη, να υπογράφει τη σχετική απόφαση, το νέο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τις διαδικασίες εισαγωγής μεταχειρισμένων οχημάτων τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020.

 
Πιο συγκεκριμένα, με την τροποποιημένη μορφή της, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β 2550), η υπουργική απόφαση με τίτλο «Έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων», τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2020 και αφορά στις διαδικασίες εκτελωνισμού εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων.
Τα όσα προβλέπει η νέα αυτή απόφαση που αφορά στα επιβατικά οχήματος ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) καθώς και στα ελαφρά φορτηγά των κατηγοριών Μ1 και Ν1, μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ