Χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ από ελληνικό ΚΤΕΟ όσα αυτά είναι κλειστά, επιτρέπεται η ταξινόμηση φορτηγών με ΜΑΜΦΟ μέχρι και 3,5 τόνων, τα οποία προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.

Κατά 45 μέρες παρατείνεται η διάρκεια ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης οχημάτων ADR με ΜΑΜΦΟ ως και 3,5 t., εφόσον αυτά λήγουν ως τις 30-11-2020.

Νέες ρυθμίσεις σε ταξινομήσεις & άρση ακινησίας για τα LCVs

Δείτε τι ορίζεται στη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Μεταφορών για την ταξινόμηση και άρση ακινησίας των ελαφρών επαγγελματικών αλλά και την παράταση ισχύος των πιστοποιητικών ADR

 
Χωρίς την προσκόμιση Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ εντός της ελληνικής επικράτειας, επιτρέπεται η ταξινόμηση μικρών φορτηγών οχημάτων με ΜΑΜΦΟ (Μέγιστης Αποδεκτής Μάζας Φορτωμένου Οχήματος) μικρότερη ή ίση των 3,5 τόνων, προερχόμενα από χώρες του εξωτερικού στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών. Το παραπάνω περιλαμβάνεται στην εγκύκλιο που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης. Η απόφαση λαμβάνεται για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ.
Στο ίδιο πλαίσιο, τα μικρά φορτηγά οχήματα με ΜΑΜΦΟ έως και 3,5 τόνων ή τα επιβατηγά οχήματα τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς ακινησίας, σε περίπτωση άρσης της ακινησίας στο διάστημα αναστολής λειτουργίας των ΚΤΕΟ, υποχρεούνται στη διενέργεια τεχνικού ελέγχου εντός σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία άρσης της ακινησίας. Τα παραπάνω οχήματα μπορούν να μεταβιβάζονται και στην περίπτωση που διαθέτουν ΔΤΕ το οποίο έχει λήξει.
Με την ίδια εγκύκλιο παρατείνεται κατά σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες η διάρκεια ισχύος των φύλλων δοκιμών και των πιστοποιητικών έγκρισης οχήματος μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR με ΜΑΜΦΟ μικρότερη ή ίση των 3,5 τόνων, εφόσον η ημερομηνία λήξης της ισχύος τους είναι από 31-10-2020 έως και 30-11-2020. Τονίζεται, πως οχήματα που ταξινομούνται κατά το ίδιο διάστημα ως μεταχειρισμένα με ισχύον πιστοποιητικό ADR από τη χώρα προηγούμενης ταξινόμησής τους, επιτρέπεται να κυκλοφορούν με το πιστοποιητικό της χώρας προέλευσης έως σαράντα πέντε ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ταξινόμησης.
Με την ίδια εγκύκλιο, τέλος, ορίζεται πως αποχαρακτηρισμένα πρώην ΕΔΧ οχήματα, που πρόκειται να τεθούν εκ νέου σε κυκλοφορία ως ΕΔΧ οχήματα, επιτρέπεται να κυκλοφορήσουν εκ νέου ως ΕΔΧ οχήματα, χωρίς την προσκόμιση ΔΤΕ.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ