Παρατείνεται η προσωρινή ακινησία των λεωφορείων

Με σχετική υπουργική απόφαση, παρατείνεται η προσωρινή ακινησία τουριστικών λεωφορείων & τρένων ως 31.5.2021

 
Νέα παράταση ως και την 31η Μαρτίου του 2021 δόθηκε με σχετική εγκύκλιο στη δυνατότητα των επιχειρήσεων που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ., Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δ.Χ. Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα, να καταθέσουν την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες των οχημάτων ιδιοκτησία τους. Η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, με αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ