Καθορίστηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων για τους ελεγκτές οχημάτων των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

Πότε θα γίνουν οι εξετάσεις των ελεγκτών ΚΤΕΟ

Με σχετική απόφαση του υπουργείου Μεταφορών, καθορίστηκαν οι ημερομηνίες για τις θεωρητικές γραπτές εξετάσεις των ελεγκτών ελαφρών και βαρέων οχημάτων των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ.

 
Πιο συγκεκριμένα, οι θεωρητικές γραπτές εξετάσεις για τους υποψήφιους ελεγκτές ελαφρών οχημάτων των Δημόσιων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, θα πραγματοποιηθούν την 30η Μαρτίου 2020 (12:00).
Αντίστοιχα,, οι θεωρητικές γραπτές εξετάσεις για τους υποψήφιους ελεγκτές βαρέων οχημάτων των Δημοσίων και Ιδιωτικών ΚΤΕΟ, θα λάβουν χώρα την 31η Μαρτίου 2020 (12:00).
Ως χώρος διεξαγωγής των εν λόγω εξετάσεων ορίστηκε το αμφιθέατρο του κτιρίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (οδός Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε).
Οι θεωρητικές γραπτές εξετάσεις θα διενεργηθούν μέσω ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, ενώ οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν τις ερωτήσεις και τις πιθανές απαντήσεις τους, αναρτημένες στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.yme.gr) και πιο συγκεκριμένα στην επιλογή «Μεταφορές / Εποπτεία – Έλεγχος Οχημάτων και Εγκαταστάσεων / Εξετάσεις Υποψηφίων Ελεγκτών ΚΤΕΟ – Τράπεζες θεμάτων».
Πληροφοριακά αναφέρουμε πως δικαίωμα συμμετοχής στις εν θέματι θεωρητικές γραπτές εξετάσεις έχουν όσοι υποψήφιοι υποβάλλουν έγκαιρα στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) του υπουργείου, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα (16/3/2020) για την κατηγορία των ελαφρών οχημάτων και μέχρι την Τρίτη (17/3/2020) για την κατηγορία των βαρέων οχημάτων.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ