Διευκρινιστική εγκύκλιο αναφορικά με τις θεωρητικές εξετάσεις οδηγών όλων των βαθμίδων εξέδωσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Προϋποθέσεις εκπαίδευσης για τα Π.Ε.Ι.

Διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης των οδηγών παρέχει μια νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

 
Με μία νέα εγκύκλιο που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης, παρέχονται διευκρινήσεις για την εξ αποστάσεων διεξαγωγή των μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης καθώς και των μαθημάτων περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.
Στην εν λόγω εγκύκλιο αναφέρεται ότι, όπως και στα δια ζώσης θεωρητικά μαθήματα, διατηρούνται οι εξής απαιτήσεις:
  • Υποβολή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και παραστατικών στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνίων.
  • Τήρηση των προβλεπόμενων προγραμμάτων, βιβλίων και παρουσιολογίων
  • Τήρηση της προβλεπόμενης διάρκειας των μαθημάτων και των διαλλειμάτων.
Παράλληλα, η σχολή κοινοποιεί την πρόσκληση προς τους εκπαιδευόμενους για συμμετοχή στο μάθημα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών, στον οποίο αποστέλλει και ατομική πρόσκληση συμμετοχής.
Οι συμμετέχοντες στην εκπαίδευση συνδέονται με πλήρες το ονοματεπώνυμο τους, ενώ το σύνολο των δραστηριοτήτων της γραμμής 28 της Κ.Υ.Α., συμπεριλαμβανομένων των εξ αποστάσεως μαθημάτων, δύνανται να διενεργούνται ως τις 20:30.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement