Με πρόστιμο έως 5.000 ευρώ θα τιμωρούνται οι παραβάτες της υποχρεωτικής καραντίνας που ισχύει και για τους οδηγούς διεθνών μεταφορών έως 20.4.2020.

Σε καραντίνα οι οδηγοί διεθνών μεταφορών

Μέσω σχετικής Κ.Υ.Α. ανακοινώθηκαν νέα μέτρα κατ' οίκον περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και οι οδηγοί διεθνών μεταφορών.

 
Πιο συγκεκριμένα, στην Κοινή Υπουργική Απόφαση. (Δ1α/ΓΠ.οικ.22261), που υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεων (ΦΕΚ Β 1127, 2.4.2020), προβλέπεται η επιβολή του μέτρου του κατ' οίκον προσωρινού περιορισμού προσώπων που εισέρχονται στη χώρα από την αλλοδαπή, προς περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού.
Στο άρθρο 2 δε, προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τους εργαζόμενους στις διεθνείς μεταφορές και πιο συγκεκριμένα:

Οι εργαζόμενοι στις διεθνείς οδικές μεταφορές, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, οφείλουν μετά την είσοδο τους στη χώρα:
  • είτε να διέλθουν αυτής (transit)
  • είτε να κατευθυνθούν στον προορισμό τους (εκφόρτωση εντός Ελλάδος)
Στη συνέχεια τίθενται σε προσωρινό κατ' οίκον περιορισμό (καραντίνα) για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, εκτός και εάν:
  • εκτελέσουν νέο διεθνές δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται οποιαδήποτε στιγμή
  • εκτελέσουν εσωτερικό δρομολόγιο, οπότε το μέτρο αίρεται εφόσον έχουν ήδη συμπληρωθεί επτά (7) ημέρες περιορισμού.
Για τα πρόσωπα που παραβιάζουν τα εν λόγω μέτρα, με βάση και το την παράγραφο 1 του άρθρου 23, της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 14ης Μαρτίου 2020, προβλέπεται Διοικητικό Πρόστιμο 5.000 ευρώ. Το εν λόγω –προσωρινό- μέτρο έχει ισχύ από 2.4.2020 – 20.4.2020.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ