Συστήνεται Επιτροπή για τις άδειες οδήγησης

Με στόχο την αναθεώρηση των διαδικασιών εκπαίδευσης και εξέτασης νέων οδηγών, το υπουργείο Μεταφορών συστήνει νέα Ειδική Επιτροπή που θα καταθέσει τις προτάσεις της εντός 6μήνου.

 
Η νέα αυτή -10μελής- Ειδική Επιτροπή του υπουργείου Μεταφορών θα αναλάβει να αξιολογήσει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και θα προτείνει ανάλογα παρεμβάσεις προκειμένου να διασφαλιστεί και να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.
Παράλληλα, η Επιτροπή θα αναλάβει να συγκεντρώσει και να αξιολογήσει προτάσεις από εμπλεκόμενους φορείς (επαγγελματικοί ή επιστημονικοί φορείς, οργανώσεις κ.ά.), να διερευνήσει τον τρόπο διενέργειας των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών σε άλλα κράτη – μέλη της ΕΕ, να εξετάσει διάφορες μεθόδους εποπτείας και να εισηγηθεί τη βέλτιστη πρόταση, να συνεργαστεί με το Τεχνικό Συμβούλιο Υποστήριξης προκειμένου να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες για τα απαιτούμενα πληροφοριακά συστήματα, να εκτιμήσει αναλυτικά ζητήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες έκδοσης αδειών οδήγησης και τα φαινόμενα διαφθοράς που παρατηρούνται σε αυτές, προκειμένου να διασφαλίσει τρόπους αντιμετώπισης τους και τέλος να σχεδιάσει όλες τις φάσεις, κάθε διαδικασίας, που αφορούν στην άδεια οδήγησης με την όσο πιο ρεαλιστική προσέγγιση.
Το έργο της εν λόγω Επιτροπής θα ολοκληρωθεί εντός 6μήνου από τη σύσταση της, με δυνατότητα παράτασης της λειτουργίας της για τρεις επιπλέον μήνες, έπειτα από σχετικά απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ