Τα ελαφρά επαγγελματικά με καύσιμο το CNG

Πέραν του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης βενζίνης, στην ελληνική αγορά προσφέρονται και πολλαπλές επιλογές με καύσιμο το CNG. Ας δούμε τις βέλτιστες εξ αυτών με βάση την κατανάλωση καυσίμου.

 
Το φυσικό αέριο (CNG: Compressed Natural Gas) ή ακόμη και το υγραέριο (LPG: Liquefied Petroleum Gas) αποτελούν δύο εναλλακτικούς τύπους καυσίμου για την αυτοκίνηση και στον κλάδο των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων.
Μάλιστα, ολοένα και περισσότερες διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες προσφέρουν εκδόσεις των εκπροσώπων τους με τη δυνατότητα χρήσης του φυσικού αερίου (κυρίως) ως καύσιμο από τους κινητήρες τους, κατευθείαν από τη γραμμή παραγωγής.
Στην ελληνική αγορά, επιλογές με κινητήρες φυσικού αερίου συναντάμε τόσο στα Mini-Vanettes και τα Vanettes, όσο και στα Μεγάλα Vans.
Στις εργοστασιακές εκδόσεις αεριοκίνητων οχημάτων, οι δεξαμενές φυσικού αερίου εδράζονται κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται στο ελάχιστο ο ωφέλιμος όγκος φόρτωσης των εκδόσεων Van.
Παράλληλα, προκειμένου να σας διευκολύνουμε στην… ανάγνωση των δεδομένων που παρουσιάζουμε, η κατανάλωση φυσικού αερίου μετράται σε kg/100χλμ. και όχι σε λτ./100χλμ. Τέλος, όπου αυτό ήταν δυνατόν, έχουμε συμπεριλάβει τη μέση κατανάλωση κάθε οχήματος τόσο με καύσιμο τη βενζίνη όσο και το φυσικό αέριο (σε kg/100χλμ.) δεδομένου ότι όλα τα οχήματα που είναι διαθέσιμα με καύσιμο το φυσικό αέριο, εφοδιάζονται και με δεξαμενή βενζίνης (που λειτουργεί βοηθητικά).
 

 

ΔΙΑΦΟΡΑ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ