Οι νέοι κανόνες αρχικά θα ισχύουν για να μετρηθούν οι εκπομπές ρύπων των πιο κοινών φορτηγών.

Θετική είναι η Scania απέναντι στα μέτρα

Σωστή πιστεύει ότι είναι η απόφαση της Ε.Ε να εφαρμόσει σκληρότερους νόμους για την μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων των φορτηγών η Scania. Διαβάστε τι αναφέρει.

 
Θετική εμφανίζεται η Scania μέσω ανακοίνωσης της στο ενδεχόμενο να υπάρξει στροφή προς ένα νέο σύστημα μεταφορών με βάση τρεις βασικούς πυλώνες: την αποδοτικότητα της ενέργειας, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας και την «έξυπνη» και ασφαλή μεταφορά ανθρώπων και αγαθών. Ήδη πριν λίγες μέρες ο ACEA είχε ανακοινώσει τις δικές του προτάσεις για τους ρύπους που παράγονται από τα φορτηγά και την νομοθεσία που πρέπει να θεσπιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα.

Από τον Ιανουάριο του 2019, νέοι κανόνες θα απαιτήσουν από τους κατασκευαστές βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στην Ε.Ε να καταχωρούν την τιμή του Εργαλείου για τον Υπολογισμό Κατανάλωσης Ενέργειας οχημάτων (VECTO). Η τιμή αυτή παράγεται μέσω του εργαλείου προσομοίωσης VECTO, το οποίο υπολογίζει την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 από τις νταλίκες ή τα επικαθήμενα.

Οι νέοι κανόνες αρχικά θα ισχύουν για να μετρηθούν οι εκπομπές ρύπων των πιο κοινών φορτηγών που βρίσκονται στους ευρωπαϊκούς δρόμους (4x2 και 6x2). ¶λλες διαμορφώσεις (6x4 και 8x4), θα ακολουθήσουν από το 2020. Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει επίσης να ανακοινώσει το επόμενο βήμα της νομοθεσίας της για τις εκπομπές CO2, πάνω στο οποίο θα καθοριστεί μάλιστα και το όριο των εκπομπών για νέα φορτηγά. Με τα βαρέα οχήματα που παράγουν περίπου το 25% των εκπομπών CO2 από τις οδικές μεταφορές στην ΕΕ και περίπου το 5% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, αυτοί οι νέοι κανονισμοί μπορούν να συμβάλουν στην απαραίτητη μείωση.

Η Scania στηρίζει τις δράσεις της Ε.Ε
Η Scania θεωρεί τους νέους κανονισμούς της ΕΕ ως ένα σημαντικό βήμα στη στροφή προς ένα βιώσιμο σύστημα μεταφορών. Η Scania έχει μακρά ιστορία δέσμευσης για βιωσιμότητα. Για παράδειγμα, οι εκπομπές CO2 και η κατανάλωση καυσίμων από τα νέα φορτηγά της Scania μειώθηκαν κατά 25% από τα μέσα της δεκαετίας του 90.

Αυτές οι εξοικονομήσεις CO2 με την πάροδο του χρόνου έχουν επιτευχθεί ταυτόχρονα με δραματικές μειώσεις των εκπομπών NOx και σωματιδίων από τα βαρέα οχήματα. Με σαφή οφέλη για την ποιότητα του αέρα και τη δημόσια υγεία στην Ευρώπη.
«Υποστηρίζουμε τη δράση που έχει αναλάβει η Ε.Ε για τη ρύθμιση των εκπομπών CO2 από τα βαρέα οχήματα,» λέει ο Erik Dahlberg, επικεφαλής της Scania στον τομέα αυτό.. Ο κανονισμός αυτός αυξήσει επίσης τη διαφάνεια και θα ενισχύσει τις δυνάμεις της αγοράς. Ένα φορτηγό με χαμηλή κατανάλωση καυσίμου θα αποκτήσει επίσης χαμηλή τιμή VECTO».

Ωστόσο, ο Dahlberg πιστεύει ότι η πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει η E.E έχει και κάποια μειονεκτήματα που πρέπει άμεσα να ληφθούν υπόψη σημειώνοντας: «Η VECTO δεν λαμβάνει υπόψη την ολοκληρωμένη προσέγγιση που υποστηρίζει η Scania. Τα εναλλακτικά καύσιμα, η εκπαίδευση των οδηγών, η σωστή συντήρηση του οχήματος, ο προγραμματισμός της διαδρομής και κ.α δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη. Αυτές είναι λύσεις διαθέσιμες εδώ και τώρα. Πρέπει να συνεχίσουμε να προωθούμε την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Το εργαλείο προσομοίωσης VECTO πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η VECTO θα βασίζεται σε μια προσομοίωση, βοηθώντας τους πελάτες να επιλέξουν το βέλτιστο φορτηγό σε σχέση με τις εκπομπές CO2 και την κατανάλωση καυσίμου. Είναι μια προσομοιωμένη τιμή, βασισμένη σε μια τυποποιημένη αποστολή μεταφορών και ένα τυποποιημένο σώμα. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή VECTO δεν μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις σχετικές συνθήκες οδήγησης και τύπους φορτηγών. Στο τέλος της ημέρας, το πιο σημαντικό για εμάς είναι η κατανάλωση καυσίμων στην πραγματική ζωή των πελατών μας. Θα είναι τελικά ο πιο σημαντικός παράγοντας για εμάς στη Scania.»

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ