Μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του κλάδου της τηλεματικής είναι η διαχείριση στόλου οχημάτων.

Λύση διαχείρισης στόλου οχημάτων!

Στη νέα –ψηφιακή- εποχή, έννοιες όπως η τηλεματική, η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των συσκευών κ.ά. είναι πλέον «εργαλεία» για τον σύγχρονο επαγγελματία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών που παρέχει.Μέσω της εκμετάλλευσης των τεχνολογικών καινοτομιών για τον κλάδο των μεταφορών πάσης φύσεως (εμπορευματικές ή επιβατικές) και των logistics, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις που διαθέτουν στόλους οχημάτων, είναι πλέον σε θέση να αναβαθμίσουν κάθετα την αποδοτικότητα τους, διασφαλίζοντας τη δραστική μείωση του λειτουργικού κόστους τους και την –αντίστροφη- αύξηση της επιχειρησιακής τους κατάρτισης, προσφέροντας με τη σειρά τους, βέλτιστες υπηρεσίες στους πελάτες τους.

Έννοιες όπως το «διαδίκτυο των συσκευών» (IoT: Internet of Things), η «τεχνητή νοημοσύνη» (Artificial Intelligence) αλλά και οι εφαρμογές «cloud» που επιτρέπουν τη διαχείριση, αποθήκευση και αξιοποίηση δεδομένων, ουσιαστικά επιφέρουν την… ψηφιοποίηση των μεταφορών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας γενικότερα.

Η δυνατότητα ελέγχου (σε πραγματικό χρόνο) των διαδικασιών παραλαβής και παράδοσης των πάσης φύσεως φορτίων, υπό τις βέλτιστες συνθήκες μεταφοράς, καθώς και η δυνατότητα πρόληψης πάσης φύσεως… αναποδιών ή έστω η δυνατότητα άμεσης αντιμετώπισής τους, είναι σαφές πως επιφέρει βελτίωση στις υπηρεσίες που προσφέρει σε μια μεταφορική εταιρεία. Για παράδειγμα, μια από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές του κλάδου της τηλεματικής είναι η διαχείριση στόλου οχημάτων.
Μέσω των σχετικών «εργαλείων» που προσφέρονται ο ιδιοκτήτης / εκμεταλλευτής ενός επαγγελματικού οχήματος (και όχι μόνο), μπορεί να μειώσει δραστικά το Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας του, εξασφαλίζοντας τα μέγιστα οφέλη από την χρήση του, με το μικρότερο δυνατό κόστος χρήσης και συντήρησης.

Φυσικά τα πεδία εφαρμογής των παραπάνω υπηρεσιών είναι ουσιαστικά ανεξάντλητα καθώς, σε ότι αφορά π.χ. τη διαχείριση στόλου οχημάτων, ως αντικείμενο θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τους κλάδους των Ι.Χ. ή επαγγελματικών οχημάτων, των ενοικιαζόμενων οχημάτων, των μηχανημάτων έργου, των γεωργικών μηχανημάτων, κ.ο.κ.
 

Advertisement