Ενημερωθείτε για τις βασικές διατάξεις ασφάλειας που ορίζει η σχετική νομοθεσία για τα σχολικά οχήματα.

Τι προβλέπεται για τα σχολικά λεωφορεία

Διαβάστε ορισμένα από τα βασικότερα σημεία που αφορούν στην ασφάλεια των σχολικών λεωφορείων, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

 
Δεδομένου ότι η σχολική χρονιά ξεκίνησε και φέτος, καλό είναι όλοι μας να γνωρίζουμε λίγα πράγματα σχετικά με τα όσα ισχύουν βάση της νομοθεσίας, σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας των σχολικών λεωφορείων.
Πιο συγκεκριμένα:
-Το όριο ταχύτητας των λεωφορείων που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές, είτε αυτά ανήκουν στην ιδιοκτησία των σχολείων, είτε είναι μισθωμένα για τον σκολό αυτό, δεν υπερβαίνει τα 80 χλμ./ώρα για διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους, με βάση το άρθρο 10 του ΚΟΚ. (ν.2696). Αντίστοιχα, περιορίζεται στα 60χλμ./ώρα για λοιπό οδικό δίκτυο (εκτός φυσικά των αστικών περιοχών).
-Όλα τα λεωφορεία που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές θα πρέπει να διαθέτουν ζώνες ασφαλείας για όλους τους επιβάτες (Υ.Α.  Α-ΟΙΚ. 71368/6146) με εξαίρεση των μισθωμένων αστικών λεωφορείων ΔΧ, στα οποία για τεχνικούς λόγους, δεν μπορεί να εφαρμοστεί η υποχρέωση αυτή.
-Για όλα τα μισθωμένα λεωφορεία Δ.Χ. που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές (κοινά, υπερυψωμένα, διώροφα) ισχύει η υποχρέωση ύπαρξης συνοδού (ή συνοδών) που ορίζεται για τα λεωφορεία ιδιοκτησίας των σχολείων (παράγραφος 5 του Υ.Α. Δ-16900/2550/1976).
Μέριμνα του συνοδού είναι η αποτροπή συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της σχολικής μεταφοράς. Ειδικά για τα μισθωμένα διώροφα λεωφορεία, τονίζεται πως θα πρέπει να επιβαίνουν τουλάχιστον δύο συνοδοί, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας σε κάθε όροφο.
-Οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων (Ι.Χ.) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας των 65 ετών (άρθρο 8δ του ν.3185/2003).
-Όλα τα λεωφορεία (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές, υπόκεινται υποχρεωτικά σε ετήσιο τεχνικό έλεγχο.
-Όλα τα λεωφορεία (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) που εξυπηρετούν σχολικές μεταφορές, θα πρέπει να φέρουν στον εμπρόσθιο και οπίσθιο ανεμοθώρακα (παρμπρίζ) σχετική ευανάγνωστη πινακίδα (π.χ. ΣΧΟΛΙΚΟ).
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ