Μεταφέροντας προϊόντα ή επιβάτες

Τα ειδικά αμαξώματα που έχουν εξελιχθεί για το Vision Urbanetic αφορούν προς το παρόν την μεταφορά επιβατών ή προϊόντων. Τα εν λόγω αμαξώματα μπορούν να ενσωματωθούν στην πλατφόρμα του πρωτότυπου οχήματος, τόσο χειροκίνητα όσο και αυτόματα. Από την στιγμή που θα… φορτώσει το κατάλληλο αμάξωμα, μέσω της δυνατότητας αυτόνομης κίνησης του, είναι σε θέση να προκαθορίσει την πορεία του και να κινηθεί μέχρι τον τελικό του προορισμό, όπου ενδεχομένως να αλλάξει εκ νέου αμάξωμα ή να συνεχίσει με το υπάρχον. Όπως είναι φυσικό, ο τομέας της ασφάλειας (παθητικής και ενεργητικής) είναι μια από τις πρωταρχικές παραμέτρους που διασφαλίζονται κατά την χρήση του οχήματος.
 

Advertisement