Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Ο μέσος όρος ηλικίας ελαφρών & βαρέων επαγγελματικών οχημάτων στην Ελλάδα ανέρχεται στα 16,7 έτη (17,1 έτη στα ελαφρά και 18,8 έτη στα βαρέα)!

«Τρομάζει» ο μ.ό. ηλικίας των επαγγελματικών στην Ελλάδα

4.330 Επισκέψεις στο άρθρο (15/3/2019)

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο ACEA (και ο ΣΕΑΑ) ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στον κλάδο των μεταφορών στην Ελλάδα είναι η ιδιαίτερα μεγάλη ηλικία των επαγγελματικών οχημάτων, ιδίως σε σχέση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ACEA αναφορικά με τους μέσους όρους ηλικίας των οχημάτων που κυκλοφορούν στις διάφορες χώρες της ΕΕ (για το 2016), η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις και σημαντικά πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.
Πιο συγκεκριμένα, η μέση ηλικία των επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων στην ΕΕ ανέρχεται στα 11,0 έτη (στην Ελλάδα στα 14,1 έτη), των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στα 10,9 έτη (17,1 έτη στην Ελλάδα) και των βαρέων επαγγελματικών στα 12,0 έτη (18,8 έτη στην Ελλάδα)!
Από μόνο του το συγκεκριμένο δεδομένο καταδεικνύει με σαφήνεια τα πολλαπλά προβλήματα που εγκυμονούν τα «γερασμένα» οχήματα που κινούνται στην ευρύτερη επικράτεια της χώρας σε ότι αφορά στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, την οδική ασφάλεια κ.ο.κ.
Για τον λόγο αυτό, στο νέο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών που απεργάζεται η Πολιτεία, κρίνεται ως επιτακτική η ανάγκη ανανέωσης του επαγγελματικού στόλου οχημάτων και κυρίως των φορτηγών.
Όπως προαναφέραμε, ο… γερασμένος στόλος των οχημάτων που αναλαμβάνουν να φέρουν εις πέρας το μεγαλύτερο κομμάτι των εγχώριων μεταφορών έχει σαφή αρνητικό αντίκτυπο σε τομείς όπως η ανταγωνιστικότητα, η αποδοτικότητα, η ασφάλεια και φυσικά η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των οδικών μεταφορών.
Με αυτό το δεδομένο, προτείνονται πολλαπλές ενέργειες, μέτρα και κίνητρα που θα συμβάλλουν στην ανανέωση του στόλου των κυκλοφορούντων οχημάτων στην Ελλάδα γενικότερα.
Μεταξύ αυτών αξίζει να αναφέρουμε τις εξής πρωτοβουλίες…
 
Περιορισμοί στην εισαγωγή οχημάτων (παντός τύπου) με βάση την παλαιότητα τους
Αξίζει να σημειώσουμε πως στην παρούσα φάση δεν υπάρχει π.χ. όριο ηλικίας για τα οχήματα που εισάγονται στη χώρα παρά μόνο η πρόβλεψη της μέγιστης ηλικίας των 15 ετών για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα λεωφορεία. Με αυτό το σκεπτικό, προτείνεται ένα προοδευτικό χρονοδιάγραμμα περιορισμού της ηλικίας των εισαγόμενων οχημάτων (ανά τύπο), με ορίζοντα το 2027 και το 2037.
 
Πριμοδοτήσεις / κυρώσεις μέσω της φορολογίας για τα παλαιά / ρυπογόνα οχήματα και κίνητρα για τα νέα οχήματα (παντός τύπου)
Σε αυτό το σημείο υπάρχει η πρόβλεψη για ένα προοδευτικό πρόγραμμα κινήτρων, εκπτώσεων, φόρων, τελωνειακών δασμών ανά τύπο οχήματος, τύπο καυσίμου και ηλικία, με ορίζοντα το 2027 και το 2037.
 
Καθορισμός κλίμακας μέγιστης επιτρεπόμενης ηλικίας ή/και εκπομπών ρύπων για όλους του τύπους οχημάτων
Πέραν της πρόβλεψης μέγιστης ηλικίας των 27 ετών για τα λεωφορεία, στην παρούσα φάση πρακτικά δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τα οχήματα που κυκλοφορούν στη χώρα.
Μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών προτείνεται ο καθορισμός μερικής ή ολικής απαγόρευσης των οχημάτων αναλόγως της ηλικίας ή του επιπέδου εκπομπών ρύπων τους, καθώς και η δημιουργία ενός προοδευτικού χρονοδιαγράμματος περιορισμού της ηλικίας ανά τύπο οχήματος με ορίζοντες τα έτη 2027 και 2037.

 

Ακολουθήστε το PRO.Autotriti στο Google News. Bρείτε όλες τις ειδήσεις