50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ή θα έρθουν στην ελληνική αγορά και πληρούν τις προδιαγραφές για μην πληρώνουν εταιρικό φόρο, δηλαδή εκπέμπουν κάτω από 50 γρ./χλμ. και έχουν λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ή θα έρθουν στην ελληνική αγορά και πληρούν τις προδιαγραφές για μην πληρώνουν εταιρικό φόρο, δηλαδή εκπέμπουν κάτω από 50 γρ./χλμ. και έχουν λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ή θα έρθουν στην ελληνική αγορά και πληρούν τις προδιαγραφές για μην πληρώνουν εταιρικό φόρο, δηλαδή εκπέμπουν κάτω από 50 γρ./χλμ. και έχουν λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ή θα έρθουν στην ελληνική αγορά και πληρούν τις προδιαγραφές για μην πληρώνουν εταιρικό φόρο, δηλαδή εκπέμπουν κάτω από 50 γρ./χλμ. και έχουν λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

50+4 μοντέλα χωρίς εταιρικό φόρο στην Ελλάδα

Αυτά είναι τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ή θα έρθουν στην ελληνική αγορά και πληρούν τις προδιαγραφές για μην πληρώνουν εταιρικό φόρο, δηλαδή εκπέμπουν κάτω από 50 γρ./χλμ. και έχουν λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ.

Λύση διαχείρισης στόλου οχημάτων!

Λύση διαχείρισης στόλου οχημάτων!

Στη νέα –ψηφιακή- εποχή, έννοιες όπως η τηλεματική, η τεχνητή νοημοσύνη, το διαδίκτυο των συσκευών κ.ά. είναι πλέον «εργαλεία» για τον σύγχρονο επαγγελματία για τη βελτίωση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας των υπηρεσιών που παρέχει.

αφιερωματα - ελαστικα