Επισκευή & συντήρηση παντός τύπου ταχογράφων

2024 Επισκέψεις στο άρθρο - Ημερομηνία δημοσίευσης: 3/2/2021

Το συνεργείο TACHO EXPERT λειτουργεί από το 1974 και ασχολείται με όλους τους τύπους συσκευών ταχογράφων, από τους μηχανικούς μέχρι τους σύγχρονους ψηφιακούς ταχογράφους. Επίσης μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία που αφορά τον τομέα του ταχογράφου καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τις λειτουργίες του.

 

Το συνεργείο TACHO EXPERT, το οποίο λειτουργεί ανελλιπώς από το 1974 στην Ελευσίνα , έχει ενασχοληθεί με όλους τους τύπους συσκευών ταχογράφων , από τους μηχανικούς μέχρι τους σύγχρονους ψηφιακούς ταχογράφους. Επιπλέον, στην  TACHO EXPERT μπορείτε να ενημερωθείτε για όλες τις εξελίξεις στην τεχνολογία που αφορά τον τομέα του ταχογράφου καθώς και τη νομοθεσία που διέπει τις λειτουργίες του.

Επισκευή και συντήρηση κάθε μάρκας
Αναλαμβάνουν την επισκευή και συντήρηση κάθε μάρκας συσκευής καθώς και την εγκατάσταση καλωδιώσεων και βαλβίδων. Η έκδοση πιστοποιήσεων ορθής λειτουργίας των ταχογράφων, ψηφιακών κι αναλογικών, πραγματοποιείται από ψηφιακό πρόγραμμα εγκεκριμένο από την Ε.Ε., κατόπιν όλων των προβλεπόμενων ελέγχων, με σκοπό την διασφάλιση της απρόσκοπτης κι ασφαλούς κυκλοφορίας του εκάστοτε οχήματος. 

Η ενασχόλησή της TACHO EXPERT με συστήματα τηλεματικής προσφέρει στους συνεργάτες της επιπλέον εργαλεία για τον έλεγχο και διαχείριση των οχημάτων τους. 
Ακόμη, μπορείτε να βρείτε λύσεις για θέματα ασφαλείας σε καύσιμα, μετρήσεις θερμοκρασιών κι όλες τις ανάγκες ενός σύγχρονου αυτοκινητιστή.

Στο συνεργείο θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις , προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας για την αρτιότερη λειτουργία των οχημάτων σας.

Υπηρεσίες της Tacho Expert

  • Παρέχουν όλες τις υπηρεσίες ενός εξουσιοδοτημένου συνεργείου (επισκευές, πιστοποιήσεις, ενημέρωση).
  • Αναλαμβάνουν την πλήρη μεταφόρτωση των δεδομένων και αρχειοθέτηση τους, απαλλάσσοντας τους χρήστες από οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση.
  • Ενημερώνουν και βοηθάν στην καλύτερη δυνατή επιλογή προϊόντων μεταφόρτωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις.
  • Παρέχουν λογισμικά προγράμματα για την αρχειοθέτηση και ανάλυση των δεδομένων.
  • Παρέχουν τεχνική υποστήριξη για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει στη λειτουργία του ταχογράφου, του περιοριστή ταχύτητας (κόφτη) , στις συσκευές μεταφόρτωσης και στα λογισμικά προγράμματα.
  • Αναβαθμίζουν τους ταχογράφους για να πηγαίνουν στην θέση "ανάπαυση" με το κλείσιμο του διακόπτη.
  • Εγκαθιστούν συστήματα τηλεματικής για τον έλεγχο και την διαχείριση των οχημάτων με ταυτόχρονη βελτίωση της απόδοσής τους.
  • Διαθέτουν κάθε είδους αναλώσιμα , απαραίτητα για την καταγραφή και λειτουργία των ταχογράφων , ψηφιακών κι αναλογικών.
  • Πρωτοπορούν στην ενημέρωση και προστασία των οδηγών, παρέχοντας σεμινάρια.

 

προϊοντα αυτοκινητου - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ

προϊοντα αυτοκινητου - ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ

προϊοντα αυτοκινητου - ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ - ΕΙΔΙΚΟ SOFTWARE