Το LPG είναι ένα καύσιμο φιλικό για το περιβάλλον. Παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και στερεά καύσιμα.

  Το LPG είναι «οικολογικό»

  17763 Επισκέψεις στο άρθρο

  Το LPG είναι ένα καύσιμο φιλικό για το περιβάλλον. Παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και στερεά καύσιμα, ενώ –σύμφωνα με τις στατιστικές μετρήσεις των εμπειρογνωμόνων- υπερτερεί και από το CNG, όσον αφορά τις εκπομπές μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα και τις συνολικές εκπομπές οργανικών στοιχείων.


  Έρευνες αποδεικνύουν ότι το υγραέριο εκπέμπει 15%-30% λιγότερα γραμμ./χλμ. αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τη βενζίνη. Η χρήση υγραερίου αποδεδειγμένα προσφέρει σημαντική μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων (CΟ2, CΟ, ΝΟx). Τα επίπεδα εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα είναι πολύ κατώτερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ και τα οξείδια του αζώτου παρουσιάζονται σχεδόν 30 φορές χαμηλότερα σε σχέση πάλι με τα συμβατικά καύσιμα.

  Τα καυσαέρια που εκπέμπονται από την καύση του πετρελαίου και του μαζούτ περιέχουν επίσης μονοξείδιο του άνθρακα (CΟ), διοξείδιο του θείου (SΟ2) και αιθάλη (αιωρούμενα σωματίδια). Το υγραέριο δεν περιέχει βαρέα μέταλλα που συναντάμε στα υγρά παράγωγα του αργού πετρελαίου (ντίζελ και μαζούτ), όπως ο ψευδάργυρος (Ζn), ο μόλυβδος (Ρb), το βανάδιο (Vn) και το νικέλιο (Νi).

  Σε υψηλές θερμοκρασίες καύσης αυτές οι ουσίες ευθύνονται για την οξείδωση των μετάλλων (σε λέβητες, σωληνώσεις κτλ.), ενώ είναι βλαβερές και για το περιβάλλον και για τον ανθρώπινο οργανισμό.

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   

  προϊοντα αυτοκινητου - ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)