Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες μετατροπής στο αυτοκίνητό μας, θα πρέπει να επισκεφτούμε κάποιο δημόσιο ΚΤΕΟ προκειμένου να λάβουμε την απαραίτητη βεβαίωση.

  Διαδικασία εγκατάστασης

  17761 Επισκέψεις στο άρθρο

  1. Ξεκινώντας από το πίσω τμήμα του αυτοκινήτου, πρώτα τοποθετείται η φιάλη αποθήκευσης του υγραερίου, η οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχει το κατάλληλο σχήμα και μέγεθος, ώστε να τοποθετηθεί στο χώρο του τροχού έκτακτης ανάγκης.


  2. Η φιάλη αποθήκευσης του
  καυσίμου στερεώνεται και στη συνέχεια, βιδώνεται στο κέντρο της με 3 βίδες με το μεταλλικό τμήμα στο πάτωμα του χώρου αυτού του αυτοκινήτου, ώστε να είναι σταθερή σε κάθε περίπτωση. 

  3. Στη συνέχεια, τοποθετείται στο κέντρο της φιάλης η πολύ-βαλβίδα που αποτελείται από το φλοτέρ και από τη βαλβίδα διακοπής παροχής καυσίμου σε περίπτωση κάποια βλάβης ή διαρροής, για λόγους ασφαλείας. 

  4. Όσον αφορά στο τμήμα της φιάλης, αφού περαστεί η καλωδίωση και η σωλήνωση, το τελευταίο βήμα είναι να σφραγιστεί ο χώρος στο κέντρο της με ανάλογο κάλυμμα, ώστε, σε περίπτωση διαρροής, το
  καύσιμο να μην εισέλθει στην καμπίνα του οχήματος.

  5. Ακόμα ένα τμήμα που τοποθετείται εξωτερικά και σε κοντινή απόσταση με τη φιάλη, είναι το στόμιο στο οποίο τοποθετείται η μάνικα στα ανάλογα πρατήρια καυσίμων, για τον ανεφοδιασμό του αυτοκινήτου με
  υγραέριο

  6. Συνεχίζοντας στο χώρο του κινητήρα, εδώ είναι ο πνεύμονας, στον οποίο εισέρχεται το
  υγραέριο και μέσω της θερμότητας μετατρέπεται σε αέρια μορφή, ώστε να συνεχίσει προς τον κινητήρα και το χώρο καύσης. 

  7. Για να θερμανθεί το
  υγραέριο, με ανάλογες αλλαγές, χρησιμοποιείται το ψυκτικό μέσο του κυκλώματος του κινητήρα, το οποίο πλέον εισέρχεται στο εσωτερικό του πνεύμονα. 

  8. Στη συνέχεια, αφού το
  καύσιμο έχει αέρια μορφή, εισέρχεται στο φίλτρο καυσίμου του συστήματος, ώστε να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα και να αποφευχθεί κάθε περίπτωση δυσλειτουργίας του συστήματος ή του κινητήρα. 

  9. Τέλος, το καύσιμο φθάνει στα μπεκ από όπου, με ίδιου μήκους σωληνάκια, καταλήγει στην πολλαπλή εισαγωγής. Κάθε σωληνάκι από τα μπεκ αναλαμβάνει και έναν από τους τέσσερις αυλούς εισαγωγής. 

  10. Τα σωληνάκια τοποθετούνται σε ειδικά παρεμβύσματα τα οποία για να τοποθετηθούν στους αυλούς εισαγωγής, έχουν ανοιχτεί ανάλογες οπές, από το μηχανικό που κάνει την τοποθέτηση του κιτ. 

  11.Για να λειτουργήσει το κιτ σωστά αλλά και για να συνεργαστεί με τον εργοστασιακό εγκέφαλο που αναλαμβάνει τη βασική λειτουργία του κινητήρα, τοποθετείται ακόμα ένας παράλληλος εγκέφαλος, ο οποίος ρυθμίζεται ανάλογα με τον τύπο του κινητήρα.

  12. Αυτός είναι ο διακόπτης από τον οποίο ο οδηγός μπορεί να επιλέξει ποιο καύσιμο θα χρησιμοποιεί ο κινητήρας (βενζίνη ή υγραέριο), αλλά και να ελέγξει τη στάθμη του υγραερίου στη φιάλη, μέσω της ανάλογης ένδειξης. 

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

   

  προϊοντα αυτοκινητου - ΥΓΡΑΕΡΙΟ (LPG)