Αλλαγές στις θεωρητικές εξετάσεις οδηγών

Στο 80% (από το 50% που ίσχυε έως τώρα) αυξάνεται η χωρητικότητα στις αίθουσες θεωρητικών εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου.

 
Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα αναφέρονται στη νέα εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών: «… Στο πλαίσιο της σταδιακής εξομάλυνσης των διαδικασιών διεξαγωγής των θεωρητικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών μετά τους περιορισμούς που έχει επισύρει η λήψη μέτρων για τον Covid-19 και της εξυπηρέτησης στο μέγιστο βαθμό των υποψηφίων οδηγών, έχοντας πάντα ως γνώμονα την προστασία της Δημόσιας Υγείας, το σημείο 7 της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
Οι θεωρητικές εξετάσεις διεξάγονται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:
  • Οι αίθουσες εξέτασης, ανεξαρτήτων χωρητικότητας, πληρώνονται με το 80% της χωρητικότητας τους και με την κατά το δυνατόν αραιότερη και ομοιόμορφη κατανομή των εξεταζομένων στο χώρο.
  • Συστήνεται η τοποθέτηση διαχωριστικών διαστάσεων ύψους 2 μέτρων και πλάτος 1 μέτρου μεταξύ των θέσεων των υποψηφίων.
  • Επιβάλλεται η σταδιακή και ελεγχόμενη είσοδος και έξοδος των υποψηφίων.
  • Επιβάλλεται ο αερισμός των αιθουσών για τριάντα (30) λεπτά της ώρας μεταξύ των εξετάσεων.
  • Επιβάλλεται ο καθαρισμός με απολυμαντικό των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εξαρτημάτων τους καθώς και των θέσεων των υποψηφίων κατά τα διαστήματα που μεσολαβούν μεταξύ των εξετάσεων».

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ