Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Η πιο καλή επίδοση του γαλλικού μοντέλου ήταν η 7η θέση της λίστας στην αναλογία τιμής αγοράς/ λίτρο ωφέλιμου χώρου φόρτωσης.

  Citroen Berlingo

  13.691 Επισκέψεις στο άρθρο (21/11/2011)

  * 24,45 ευρώ / κιλό φορτίου (23,89 ευρώ για το Long)
  * 4,61 ευρώ / λίτρο φορτίου (4,84 ευρώ για το Long)

  Το αυξημένο κόστος αγοράς είναι αυτό που επηρεάζει την επίδοση του Citroen Berlingo στον «άτυπο» διαγωνισμό του περιοδικού μας. Παρά το γεγονός ότι ο ωφέλιμος χώρος φόρτωσης για τις απλές εκδόσεις ξεκινά από 3,3 κ.μ. (3,7 κ.μ. για τις εκδόσεις Long), εντούτοις, σε σχέση με τη βασική τιμή αγοράς του, δεν προσφέρει έναν καλό συντελεστή ανά λίτρο φορτίου.
  Αντίστοιχη είναι και η εικόνα του γαλλικού Vanette και σε ό,τι αφορά στην αναλογία τιμής αγοράς/ κιλό φορτίου, καθώς η απλή έκδοση καταλαμβάνει την 15η θέση της λίστας, ενώ η επιμηκυμένη τη 14η αντίστοιχα.