Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Οι εκδόσεις Caddy Maxi Van προσφέρουν την καλύτερη αναλογία τιμής/ λίτρο ωφέλιμου χώρου φόρτωσης.

  VW Caddy

  13.690 Επισκέψεις στο άρθρο (21/11/2011)

  * 19,94 ευρώ/κιλό φορτίου (19,20 για τις εκδόσεις Maxi)
  * 4,62 ευρώ/λίτρο φορτίου (3,72 για τις εκδόσεις Maxi)

  Καλύτερη αναλογία τιμής/ λίτρο ωφέλιμου χώρου φόρτωσης
  Με το κόστος αγοράς των βασικών εκδόσεων τόσο του Caddy Van όσο και του Caddy Maxi Van να μην υπερβαίνουν κατά πολύ τον μέσο όρο των Vanette, οι πολύ μεγάλες μεταφορικές δυνατότητες και κυρίως αυτές των εκδόσεων Maxi, επιτρέπουν στο γερμανικό μοντέλο να προσφέρει την καλύτερη αναλογία τιμής/ λίτρο ωφέλιμου χώρου φόρτωσης. Παράλληλα, και η αναλογία τιμής/ κιλό ωφέλιμου φορτίου του Caddy Maxi είναι η 5η καλύτερη της αγοράς.