Αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης

Στις περιπτώσεις που ο οδηγός είναι ήδη κάτοχος διπλώματος, παύουν να ισχύουν οι περιορισμοί που σχετίζονται με τα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων σε όλες τις βαθμίδες διπλωμάτων οδήγησης.

 
Με πρόσφατη υπουργική απόφαση, ορίζεται πλέον πως για τα οχήματα με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δεν σημειώνονται περιορισμοί στην άδεια οδήγησης των κατηγοριών BE, C, CE, C1, D1 και D1E, στην περίπτωση που ο υποψήφιος είναι ήδη κάτοχος άδειας οδήγησης οχήματος με χειροκίνητο κιβώτιο τουλάχιστον για τις κατηγορίες B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 ή D1E και έχει εκτελέσει τις ενέργειες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της εξέτασης προσόντων και συμπεριφοράς.
Πληροφοριακά αναφέρουμε πως, σε προγενέστερη απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία πλέον δεν ισχύει, αναφέρονταν πως «… εφόσον ο υποψήφιος οδηγός υποβάλλεται σε εξέταση δεξιοτήτων και συμπεριφοράς σε όχημα με αυτόματη μετάδοσης της κίνησης, το γεγονός αυτό καταγράφεται σε κάθε άδεια που θα εκδοθεί με βάση την εν λόγω εξέταση. Οι άδεις που φέρουν τη σχετική μνεία χρησιμοποιούνται μόνο για την οδήγηση οχημάτων με αυτόματη μετάδοση της κίνησης».
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement