Αλλαγές στους όρους και τις προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατικών Ι.Χ. με οδηγό προβλέπει νέα Κ.Υ.Α. που τέθηκε σε ισχύ.

Αλλαγές στην εκμίσθωση Ε.Ι.Χ.

Μέσω νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση, αλλάζουν οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκμίσθωση επιβατικών Ι.Χ. οχημάτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως οχημάτων κ.ά. Διαβάστε περισσότερα…

 
Μέσω της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Τουρισμού (Α 30116/1324/03.05.2019, ΦΕΚ Β 1500), τροποποιείται η προγενέστερη ΚΥΑ (15732/13.11.2012, Β 3053) με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης αυτοκινήτων».
Με βάση τα όσα προβλέπει η νέα ΚΥΑ, οι αλλαγές είναι οι ακόλουθες:
 
  1. Καταργείται η υποχρέωση τα συγκεκριμένα εκμισθούμενα οχήματα να είναι κυβισμού άνω των 1.500 κ.εκ.
  2.  Τα συγκεκριμένα οχήματα θα πρέπει να εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών Euro 5 ή μεταγενέστερη.
  3.  Διορθώνεται στη νέα ΚΥΑ ο ελάχιστος χρόνος της σύμβασης ολικής μίσθωσης μέσω προκρατήσεων των συγκεκριμένων οχημάτων σε τρεις ώρες και για τα νησιά της χώρας (πλην Κρήτης και Εύβοιας) σε μισή ώρα, από τον Μάιο έως και τον Αύγουστο, όπως ήδη ισχύ με προγενέστερη νομοθεσία.
  4.  Το ελάχιστο τίμημα της μίσθωσης για τα Ε.Ι.Χ. οχήματα που εκμισθώνονται, με οδηγό, ολικά μέσω προκρατήσεως με σύμβαση διάρκειας τριών ωρών στα 180 ευρώ και εκείνο της μίσθωσης με σύμβαση ελάχιστης διάρκειας 30 λεπτών στα 80 ευρώ.
Όλα τα παραπάνω αφορούν τα τουριστικά γραφεία στον βαθμό που αυτά ενοικιάζουν τέτοιου είδους οχήματα από εταιρείες εκμίσθωσης αυτοκινήτων (rent-a-car) και τα παρέχουν στους πελάτες τους με οδηγό, μέσω προκρατήσεως. Δεν αφορούν τα τουριστικά γραφεία που χρησιμοποιούν δικά τους οχήματα με οδηγό για να μεταφέρουν χωρίς κόμιστρο τους πελάτες τους, με βάση τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος Π.Δ. 7/2018.

 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ