Αναστέλλεται η λειτουργία των Ιδιωτικών ΚΤΕΟ

Αναστέλλεται η λειτουργία των Ι. ΚΤΕΟ εκτός αυτών που ελέγχουν βαρέα επαγγελματικά οχήματα ενώ παρατείνεται η ισχύς των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων.

Με σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναστέλλεται προσωρινά, στο σύνολο της επικράτειας, η λειτουργία των Ιδιωτικών Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων και συγκεκριμένα, για το χρονικό διάστημα από 23-31 Μαρτίου.
Από την εν λόγω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά τα ΙΚΤΕΟ που διαθέτουν εγκεκριμένη – αδειοδοτημένη αυτόματη γραμμή τεχνικού ελέγχου βαρέων οχημάτων για τον τεχνικό έλεγχο φορτηγών και λεωφορείων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές.
Ο τεχνικός έλεγχος των εν λόγω οχημάτων εξακολουθεί να διενεργείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, δεδομένου ότι ελέγχονται και από τις αρμόδιες αρχές άλλων χωρών.

Παράταση των Δελτίων Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) και των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ)

Σύμφωνα με τα όσα επίσης ανακοινώθηκαν, παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η προβλεπόμενη ημερομηνία διενέργειας του (αρχικού) περιοδικού τεχνικού ελέγχου όλων των κατηγοριών οχημάτων, τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινούργια στην Ελλάδα και καθίστανται υπόχρεα για αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, η ημερομηνία του οποίου εμπίπτει της χρονικής περιόδου από 16.3.2020 έως και 30.4.2020.
Από την παραπάνω ρύθμιση εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνο τα φορτηγά και τα λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς μεταφορές, τα οποία ταξινομήθηκαν ως καινούργια και καθίστανται υπόχρεα για αρχικό περιοδικό τεχνικό έλεγχο, η ημερομηνία του οποίου εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από 16.3.2020 έως και 30.4.2020, καθώς και τα φορτηγά και λεωφορεία που εισάγονται ως μεταχειρισμένα προκειμένου να αντικαταστήσουν οχήματα των παραπάνω κατηγοριών.
Παράλληλα, παρατείνεται κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες η διάρκεια ισχύος έκαστου Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από 16.3.2020 – 30.4.2020.
Αντίστοιχης διάρκειας παράταση, δίδεται και στην ισχύ των Καρτών Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ) κάθε κατηγορίας οχήματος, εφόσον η ημερομηνία λήξης του εμπίπτει εντός της χρονικής περιόδου από 16.3.2020 – 30.4.2020.