Αυτόματο «7άρι» κιβώτιο με μεταβαλλόμενη λειτουργία εναλλαγής σχέσεων

Εκτός από τον επιλογέα ταχυτήτων, ο οδηγός μπορεί να επιλέξει και τη χειροκίνητη/σειριακή εναλλαγή των σχέσεων το ιδιαίτερα γρήγορο (και «έξυπνο») κιβώτιο «7G-Tronic Plus» μέσω ειδικών paddles στο τιμόνι. Ωστόσο, αναλόγως των περιστάσεων, μπορεί να μεταβάλλει τη λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων μέσω του συστήματος «Dynamic Select». To εν λόγω σύστημα ελέγχεται από έναν μικρό διακόπτη πίσω από τον επιλογέα ταχυτήτων και προβλέπει πέντε διαφορετικά «μοτίβα» προκειμένου να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τις δυνατότητες του κινητήρα, μεταβάλλοντας ουσιαστικά τον τρόπο και τη συχνότητα εναλλαγής των σχέσεων του κιβωτίου. Αναλυτικά, οι πέντε λειτουργίες του «Dynamic Select» είναι οι εξής:  «Comfort»: Η προεπιλογή κάθε φορά που ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία (μέσω κουμπιού) και προσφέρει εναλλαγές σχέσεων, με έμφαση στην αρμονική και ομαλή κίνηση του οχήματος.  «Eco»: Το 7G-Tronic Plus προσπαθεί να διατηρήσει την κατανάλωση καυσίμου στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο.  «Sport»: Το κιβώτιο αναλαμβάνει να εκμεταλλευτεί κάθε… ικμάδα ισχύος και ροπής του κινητήρα, με άμεσες αποκρίσεις στο πεντάλ του γκαζιού και αλλαγή των σχέσεων σε υψηλότερες σ.α.λ.  «Manual»: Ο οδηγός ελέγχει μέσω των ειδικών επιλογέων (paddles) στο τιμόνι τις αλλαγές των σχέσεων.  «Offroad»: Για χρήση σε εκτός δρόμου διαδρομές, προσφέρει εναλλαγές σχέσεων σε υψηλότερες σ.α.λ. Παράλληλα, είναι και το μοναδικό μοτίβο του Dynamic Select όπου απενεργοποιείται η λειτουργία ECO start/stop.

Advertisement Advertisement