Απαρχή για τις χρηματοδοτήσεις των ΚΤΕΛ

Ενημερωθείτε για τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων των ΚΤΕΛ καθώς και της αντικατάστασης λεωφορείων.

 
Με σχετική απόφαση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού ύψους 1,2 εκ. ευρώ για το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Υποδομών και Αντικατάσταση Λεωφορείων Συγκοινωνιακών Φορέων, ν.2963/2001».
Πιο συγκεκριμένα, τα εν λόγω κονδύλια αναμένεται να αξιοποιηθούν ως εξής:
 
Χρηματοδότηση ΚΤΕΛ από ΠΔΕ ΣΑΕ 380 για εγκατάστασεις
  • Υπεραστικό ΚΤΕΛ Πρέβεζας: για τον σταθμό Πρέβεζας με προϋπολογισμό έργο 1.485.632 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με καταβλητέο ποσό 259.600 ευρώ.
  • Υπεραστικό ΚΤΕΛ Σερρών: για τον σταθμό Στρυμονικού με προϋπολογισμό 473.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με καταβλητέο ποσό 236.500 ευρώ
  • Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ηρακλείου – Λασιθίου: για τον σταθμό Ιεράπετρας με προϋπολογισμό 600.000 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) με καταβλητέο ποσό 200.000 ευρώ
  • Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων: για τους υπαίθριους χώρους στάθμευσης λεωφορείων, πλυντήριο, λιπαντήριο, ιδιωτικό πρατήριο καυσίμων και ανέγερση διώροφων γραφείων, με προϋπολογισμό 1.071.725 ευρώ, καταβλητέο ποσό 250.000 ευρώ
  • Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ξάνθης: για τον χώρο συντήρησης λεωφορείων και πρατήριο καυσίμων, με προϋπολογισμό 601.190 ευρώ, καταβλητέο ποσό 125.400 ευρώ.
  • Υπεραστικό ΚΤΕΛ Βέροιας: για το αμαξοστάσιο, με προϋπολογισμό 419.697 ευρώ, με καταβλητέο ποσό 48.400 ευρώ.
Χρηματοδότηση για αντικατάσταση λεωφορείων ΚΤΕΛ
  • ΚΤΕΛ Σερρών: Δικαιούχος Παπαδόπουλος ¶γγελος με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 91.500 ευρώ, καταβλητέο ποσό 29.738 ευρώ.
  • ΚΤΕΛ Ροδόπης: Δικαιούχοι Κακαρέλη Ζαφειρούλα, Κακαρέλη Σαραντούλα, Κακαρέλης Γρηγόριος με συνολικό ποσό χρηματοδότησης 15.000 ευρώ, καταβλητέο ποσό 15.000 ευρώ.
  • ΚΤΕΛ Αργολίδας: Δικαιούχος Μαρούσης Ανάργυρος με προϋπολογισμό 100.000 ευρώ, καταβλητέο ποσό 35.362 ευρώ.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ