Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Τα Φθηνότερα Βενζινάδικα στην περιοχή σου

Απλουστεύονται και επισπεύδονται οι διαδικασίες δωρεάς Ε.Ι.Χ. οχημάτων και μοτοσικλετών προς διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Απλουστεύεται η δωρεά Ε.Ι.Χ. οχημάτων

2.587 Επισκέψεις στο άρθρο (11/1/2021)

Απλοποιείται και επισπεύδεται η διαδικασία δωρεάς Ε.Ι.Χ. οχημάτων σε φορείς του Δημοσίου από μη κερδοσκοπικούς φορείς και οργανισμούς, με εγκύκλιου του υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών.

Μέσω σχετικής εγκυκλίου του υφυπουργού, κ. Γ. Κεφαλογιάννη, ειδικά στις περιπτώσεις δωρεάς Ε.Ι.Χ. οχημάτων και μοτοσικλετών προς φορείς του Δημοσίου, ο δωρητής θα αποκτά την κυριότητα επί του οχήματος, χωρίς να εκδοθεί νέα άδεια κυκλοφορίας στο όνομα του και η οποία θα μεταβιβάζεται απευθείας στο όνομα του δωρεοδόχου φορέα.
Προς τον σκοπό αυτό, θα προσκομίζονται από τον δωρεοδόχο στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
  • Η πράξη αποδοχής της δωρεάς
  • Η πράξη παραλαβής από τον δωρεοδόχο
  • Τα σχετικά τιμολόγια ή συναφή αποδεικτικά της εκάστοτε προηγηθείσας πράξης (πώληση κ.λπ.).
Αν, για παράδειγμα, ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα (δωρητής) επιθυμεί να αγοράσει ένα όχημα και να το δωρίσει σε έναν Δήμο (δωρεοδόχος), τότε ο Δήμος αρκεί να προσκομίσει στην Υπηρεσία Μεταφορών τα τρία προαναφερθέντα δικαιολογητικά για να γίνει η μεταβίβαση του οχήματος, χωρίς να έχει προηγηθεί η μεταβίβαση στον δωρητή.
Η απόφαση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας στη διαδικασία των δωρεών, σε συνέχεια άλλων σημαντικών πρωτοβουλιών, όπως η ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Δωρεών (e-Δωρεές).