Το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους μπορούν να συνεχίσουν να διατηρούν οι ιδιοκτήτες που έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Διευκρινήσεις για τις άδειες ΦΔΧ συνταξιούχων

Ενημερωθείτε για τα όσα ισχύουν πλέον για τους συνταξιοδοτημένους ιδιοκτήτες φορτηγών και τα οχήματα που μπορούν να κατέχουν.

 
Με σχετική εγκύκλιο του, το υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζει τα όσα ισχύουν για τους συνταξιοδοτημένους ιδιοκτήτες φορτηγών Δ.Χ. και συγκεκριμένα τον αριθμό των οχημάτων που μπορούν να κατέχουν.
Με το άρθρο 47 του νόμου 4784/2021 με τίτλο «Η Ελλάδα σε κίνηση: Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα – Μικροκινητικότητα – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό, την απλούστευση και την ψηφιοποίηση διαδικασιών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες διατάξεις», επιτρέπονταν στους ιδιοκτήτες λεωφορείων Δ.Χ. που ήταν κάτοχοι μόνο λεωφορείων ή λεωφορείων και φορτηγών, μετά να συνταξιοδότηση τους να διατηρούν την κυριότητα, νομή ή χρήση και εκμετάλλευση έως το ποσοστό των δύο ολόκληρων αυτοκινήτων Δ.Χ.
Ωστόσο με τη νέα εγκύκλιο του υπουργείου, διευκρινίζεται πως η εν λόγω ρύθμιση του άρθρου 47 δεν συμπεριλαμβάνει τους αυτοκινητιστές που έχουν στην κυριότητα και νομή ή χρήση και εκμετάλλευση αποκλειστικά φορτηγά Δ.Χ., οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, μετά τη συνταξιοδότηση τους, να διατηρούν το σύνολο των φορτηγών Δ.Χ. που έχουν στην κατοχή τους.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement