Η Bridgestone παρουσίασε πολλαπλές τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα των ελαστικών στην πρόσφατη ΙΑΑ 2016 μέσω της πλατφόρμας «Tirematics».

Η Bridgestone στην 66η ΙΑΑ

Η εταιρεία Bridgestone παρουσίασε στην πρόσφατη 66η ΙΑΑ του Σεπτεμβρίου, ένα καινοτόμο σύστημα διαχείρισης των ελαστικών για στόλους οχημάτων με την ονομασία «Tirematics».

 
Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης 66ης ΙΑΑ του Ανοβέρου που διοργανώθηκε από 22-29 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία Bridgestone παρουσίασε ένα καινοτόμο πρόγραμμα διαχείρισης των ελαστικών για εταιρικούς στόλους οχημάτων με την ονομασία «Tirematics».
Το εν λόγω πρόγραμμα είναι σε θέση να κάνει χρήση δεδομένων που λαμβάνει από πολλαπλούς αισθητήρες όπως π.χ. το σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών ενός οχήματος για την πίεση και τη θερμοκρασία κάθε ελαστικού ενός οχήματος ξεχωριστά, σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας τη δυνατότητα στους διαχειριστές του στόλου οχημάτων μιας εταιρείας τη δυνατότητα να προβλέψουν τυχόν προβλήματα που θα εμφανίσουν τα οχήματα τους σε αυτόν τον τομέα, με αποτέλεσμα τον καλύτερο προγραμματισμό των εργασιών επισκευής ή αντικατάστασης τους, προκειμένου να βελτιστοποιούνται οι διαδικασίες logistics, χάρη στην αποφυγή αναπάντεχων προβλημάτων που ενδεχομένως να διακόψουν τη ροή κάποιου δρομολογίου.
Αποδοτικές λύσεις από το 2013
Η Bridgestone προσφέρει στους πελάτες της προηγμένες τεχνολογικές λύσεις αναφορικά με τη διαχείριση των ελαστικών των οχημάτων τους όπως το Σύστημα Ελέγχου Πίεσης (TPMS) από το 2013.
Χαρακτηριστικό είναι η διαδικασία συλλογής πληροφοριών από ειδικούς «σταθμούς» από τους οποίους, κάθε φορά που περνά όχημα, συλλέγονται αυτόματα πληροφορίες από τις ειδικές βαλβίδες σε κάθε ελαστικό αναφορικά με την πίεση που διατηρεί.
Περισσότερα από 100.000 ελαστικά ελέγχονται με αυτόν τον τρόπο στην παρούσα φάση (περίπου 25.000 σε ημερήσια βάση), επιτρέποντας στους διαχειριστές στόλων οχημάτων να πληροφορηθούν άμεσα ακόμη και για την πιο μικρή… ανωμαλία που ενδεχομένως να εμφανίσει κάθε ένα ελαστικό των οχημάτων της εταιρείας τους.
Μελλοντικές εφαρμογές θα προσφέρουν ακόμη περισσότερα εχέγγυα
Με βάση την υπάρχουσα πλατφόρμα «Tirematics» η Bridgestone εξελίσσει νέες τεχνολογίες που αναμένεται να προσφέρουν ακόμη περισσότερες λύσεις στους πελάτες της, σε πραγματικό πάντα χρόνο.
Όπως είναι φυσικό, η εταιρεία στοχεύει στον συνεχή έλεγχο της θερμοκρασίας, της πίεσης αλλά και της γενικότερης κατάστασης ενός ελαστικού, προκειμένου να εξαλειφθούν πλήρως τα… κλαταρίσματα, που όπως είναι φυσικό επηρεάζουν σημαντικά την εύρυθμη λειτουργία των δρομολογίων ενός επαγγελματικού οχήματος με συνέπεια πολλαπλά προβλήματα στην εταιρεία (μη τήρηση προσυμφωνηθέντων χρονοδιαγραμμάτων, αυξημένα λειτουργικά κόστη κ.ο.κ.).
Χαρακτηριστικό είναι εξάλλου το γεγονός ότι, εταιρείες που ήδη κάνουν χρήση των πολλαπλών υπηρεσιών που η Bridgestone προσφέρει, έχουν να επιδείξουν μείωση των περιστατικών «κλαταρίσματος» των ελαστικών των οχημάτων κατά 75%. Παράλληλα, χάρη στη διατήρηση της βέλτιστης δυνατής πίεσης σε όλα τα ελαστικά του οχήματος, η μέση κατανάλωση του μειώνεται κατά 0,5% σε όλες τις περιπτώσεις.
Εξάλλου, όπως είναι ευλόγως κατανοητό, η βέλτιστη συντήρηση –όχι μόνο- των ελαστικών ενός οχήματος, συμβάλλει στην αύξηση της διάρκειας ζωής τους στο μέγιστο δυνατό προσδόκιμο με συνέπεια, τη μείωση του κόστους χρήσης του οχήματος συνολικά.
 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ