Το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε τελικά την πρόταση της ΠΟΑΣ για την εγκατάσταση συστήματος ηλεκτρονικού εισιτηρίου σε 32 αστικά ΚΤΕΛ της επικράτειας.

Ηλεκτρονικό εισιτήριο στα ΚΤΕΛ της Περιφέρειας

Το υπουργείο Μεταφορών ενέκρινε τελικά τη σχετική πρόταση της Π.Ο.Α.Σ. για την εγκατάσταση συστήματος ενοποιημένου ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα αστικά ΚΤΕΛ Α.Ε. και στα ΚΤΕΛ.

 
Η σχετική πρόταση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Αστικών Συγκοινωνιών (Π.Ο.Α.Σ.) ενεκρίθη τελικά από τον υφυπουργό Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννη και το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Εισφοράς 1% από τις ακαθάριστες εισπράξεις των ΚΤΕΛ, με διάθεση ποσού της τάξης των 745.023 ευρώ. Ουσιαστικά αφορά στη δημιουργία των ψηφιακών υποδσομών, προκειμένου να λειτουργήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο σε 32 αστικά ΚΤΕΛ της επικράτειας.
Το έργο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει την ανάπτυξη συστήματος μηχανοφράφησης και του απαιτούμενου τεχνικού εξοπλισμού, χωρίς να παραβλέπουμε την άδεια χρήσης του λογισμικού για τη διαχείριση της σχετικής βάσης δεδομένων.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ