Νέα παράταση στην ακινησία τουριστικών λεωφορείων

Η δυνατότητα προσωρινής κατάθεσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, λόγω προσωρινής ακινησίας, των τουριστικών λεωφορείων, παρατάθηκε εκ νέου έως την 31η Ιουλίου του 2020.

 
Σε συνέχεια της προηγούμενης παράτασης που είχε δοθεί έως την 30η Ιουνίου, μέσω νέας εγκυκλίου που υπέγραψε ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης, η δυνατότητα των επιχειρήσεων που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις πινακίδες των ιδιόκτητων οχημάτων τους, παρατείνεται ως την 31η Ιουλίου του 2020.
Διευκρινίζεται πως η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να γίνει και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του οχήματος.
Φυσικά, η εν λόγω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της νόσου COVID-19.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ