Νέα παράταση στην ακινησία τουριστικών λεωφορείων

Η δυνατότητα προσωρινής κατάθεσης πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, λόγω προσωρινής ακινησίας, των τουριστικών λεωφορείων, παρατείνεται με νέα εγκύκλιο έως την 30η Ιουνίου 2020.

 
Μέχρι την 30η Ιουνίου του τρέχοντος έτους παρατάθηκε με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η δυνατότητα που είχε παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης, Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία Δημόσιας Χρήσης Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες τους.
Στη συγκεκριμένη εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά πως:
«Σε συνέχεια των Α και Β σχετικών και λόγω της ανάγκης για λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση της νόσου COVID-19, παρατείνεται έως 30/6/2020 η δυνατότητα που έχει παρασχεθεί σε επιχειρήσεις που διαθέτουν Ειδικά Τουριστικά Λεωφορεία ΔΧ, Ανοικτού Τύπου Αστικής Περιήγησης Πόλεων και Τουριστικά Τρένα, να καταθέσουν προσωρινά την άδεια κυκλοφορίας και τις κρατικές πινακίδες τους, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 1 της Υ.Α. Φ.10035/2523/131/16 (Β 2896/12.9.2016).
Η ισχύς της προσωρινής ακινησίας που έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τα Α και Β σχετικά, παρατείνεται ομοίως έως 30.6.2020.
Τέλος, διευκρινίζεται ότι η άρση της προσωρινής ακινησίας μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε προγενέστερο χρόνο, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις κυκλοφορίας του οχήματος».
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ