Τα αρμόδια όργανα της ΕΕ προωθούν την τροποποίηση της ετικέτας όλων των τύπων ελαστικών με ενδεχόμενο την έναρξη ισχύος της από το 2021.

Νέες ετικέτες για τα ελαστικά

Η Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτείνει την αλλαγή των ετικετών σε όλους τους τύπους ελαστικών, που αν εγκριθούν τελικά, θα τεθούν σε ισχύ από τη 1η Μαΐου του 2021.

 
Με βάση τα όσα έχουν προς το παρόν συμφωνηθεί άτυπα από τα μέλη της Επιτροπής Βιομηχανίας και Έρευνας της ΕΕ και τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, προωθείται η αλλαγή του συστήματος σήμανσης των ελαστικών όλων των τύπων οχημάτων, με στόχο την βέλτιστη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών, αναφορικά με παράγοντες όπως η εξοικονόμηση καυσίμου, η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η μείωση της ηχορύπανσης κατά την κίνηση των οχημάτων.
Με βάση τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής, η νέα σήμανση (ετικέτα) των ελαστικών θα αναφέρει μεταξύ άλλων τις επιδόσεις του εκάστοτε προϊόντων ως προς την απόδοση καυσίμου, την πρόσφυση των βρεγμένο οδόστρωμα και τον θόρυβο που εκλύεται στο περιβάλλον κατά την κύλιση του. Παράλληλα, επιπρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με τις επιδόσεις του ελαστικού κατά την κίνηση του οχήματος σε χιόνι ή πάγο, θα μπορούν να συμπεριληφθούν στην ετικέτα με εικονογράμματα.
Επιπρόσθετα, η νέα σήμανση στα ελαστικά θα εμπεριέχει πληροφορίες αναφορικά με τις διανυθείσες χιλιομετρικές αποστάσεις, την τριβή καθώς και τα ελαστικά που έχουν υποστεί επεξεργασία (αναγόμωση κ.ά.).
Με βάση τα όσα ισχύουν και στην παρούσα φάση, η σήμανση θα πρέπει να είναι ευδιάκριτη στους καταναλωτές.
Εκτός από τα ελαστικά για τα επιβατικά οχήματα (κατηγορία C1) και τα ελαστικά των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (κατηγορία C2), η νέα σήμανση θα εφαρμόζεται φυσικά και στα ελαστικά για βαρέα επαγγελματικά οχήματα (κατηγορία C3). Τα ελαστικά της τελευταίας κατηγορίας επιφέρουν αυξημένη κατανάλωση καυσίμου και επιδεικνύουν αυξημένες –ετήσιες- χιλιομετρικές αποδόσεις σε σχέση με τα ελαστικά των υπολοίπων κατηγοριών οχημάτων ωστόσο, εμφανίζουν και μεγαλύτερες δυνατότητες μείωσης τόσο της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων που τα χρησιμοποιούν όσο και των εκπομπών ρύπων.
Σε κάθε περίπτωση, στην περίπτωση που η άτυπη –αρχική- συμφωνία εγκριθεί από την Επιτροπή Βιομηχανίας και την Επιτροπή Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (CORERER), θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου του 2021.
 

 

ΔΙΕΘΝΗ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ