Περισσότεροι πλέον οι επιβάτες ανά όχημα

Με σχετική Κ.Υ.Α. που συνυπογράφει ο υφυπουργός Μεταφορών, αυξάνεται ως την 12η Ιουλίου 2020 ο αριθμός των επιτρεπόμενων επιβατών στα Ι.Χ., τα Taxi και τα Mini-Buses.

 
Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο που είχε τεθεί σε ισχύ μέσα στον Μάρτιο, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είχε θέσει συγκεκριμένους περιορισμούς στην μετακίνηση επιβατών με πάσης φύσεως μέσα, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονταν και ο περιορισμός του αριθμού των ατόμων (πέραν του οδηγού) που μπορούσαν να βρίσκονται εντός του οχήματος.
Όπως ήταν φυσικό, το εν λόγω μέτρο είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση των επαγγελματικών αυτοκινητιστών του κλάδου των Taxi και μετά από επανειλημμένες συναντήσεις της ηγεσίας του κλάδο με το υπουργείο, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Γ. Κεφαλογιάννης είχε αναφέρει πως κατανοεί τις ενστάσεις και είχε υποσχεθεί πως θα πράξει τα δέοντα προκειμένου να αλλάξει η εν λόγω ρύθμιση.
Με βάση λοιπόν νέα Κ.Υ.Α. που αφορά στους κανόνες τήρησης αποστάσεων σε δημόσεις υπηρεσίες που συνυπέγραψε ο κ. Κεφαλογιάννης, τίθενται πλέον νέες διατάξεις αναφορικά με τον μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό επιβατών ανά όχημα, που θα επανεξεταστούν έως την 12η Ιουλίου του 2020, όταν και λήγει η ισχύς τους.
Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, στο εξής ισχύουν τα ακόλουθα:

Σε ότι αφορά στα Ι.Χ. οχήματα
  • Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) έως και 7 θέσεων, επιτρέπεται πλέον η μεταφορά έως 3 επιβατών πλέον του οδηγού (από 2 που ίσχυε έως τώρα).
  • Για τα Επιβατικά Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με 8 – 9 θέσεις, επιτρέπεται πλέον η μεταφορά έως 5 επιβατών πλέον του οδηγού (από 4 που ίσχυε έως τώρα).
Σε ότι αφορά στα Δ.Χ. οχήματα
  • Για τα Επιβατικά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ. Taxi, Ειδικής μίσθωσης) και τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό έως και 7 θέσεων, επιτρέπεται πλέον η μεταφορά έως 3 επιβατών πλέον του οδηγού (από 2 που ίσχυε έως τώρα).
  • Για τα Ε.Δ.Χ. και τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό με 8 – 9 θέσεις, επιτρέπεται πλέον η μεταφορά έως 5 επιβατών πλέον του οδηγού (από 4 που ίσχυε έως τώρα).
Φυσικά, από τις παραπάνω διατάξεις εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση δε που τα τέκνα είναι ενήλικα, απαιτείται η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης, με την εν λόγω ρύθμιση να αφορά και στα Ι.Χ. οχήματα.
Καταλήγοντας αξίζει να σημειώσουμε πως για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 150 ευρώ, τόσο για τον οδηγό του οχήματος όσο και για τους επιβάτες.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ