Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τα 300 λεωφορεία της ΟΣΥ

Ο διαγωνισμός θα αφορά στην προμήθεια και 90 αρθρωτών λεωφορείων με την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των σχετικών προσφορών να είναι η 30η Οκτωβρίου του 2020.

 
Στη σχετική περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού της Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. που έχει αναρτηθεί στο diavgeia.gov.gr με αριθμό πρωτοκόλλου 47917/23.09.2020, η εταιρεία αναφέρει πως ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, μόνο βάσει τιμής, θα αφορά στην προμήθεια 210 κανονικών και 90 αρθρωτών αστικών λεωφορείων χαμηλού δαπέδου (μεταχειρισμένων ή καινούργιων), με ηλικία έως 10 ετών (με έτος κατασκευής το 2010 ή μεταγενέστερο) και κινητήρες πετρελαίου που καλύπτουν τις προδιαγραφές της Euro5 ή νεότερης.
Το συνολικό κόστος της μίσθωσης των εν λόγω οχημάτων θα ανέρχεται στα 30,24 εκ. ευρώ και θα αφορά σε 3ετή διάρκεια με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος, με αναλογική αύξηση του προϋπολογισμού κατά 10,08 εκ. ευρώ (+ΦΠΑ).
Με βάση τα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη, η προσφερόμενη μοναδιαία τιμή μηνιαίου μισθώματος (ευρώ ανά τύπο ενός λεωφορείου ανά μήνα), δεν είναι επιτρεπτό να είναι μεγαλύτερη από 2.800 ευρώ.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών από τους ενδιαφερόμενους είναι η 30η Οκτωβρίου.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Advertisement