Μέσω του νέου πολυνομοσχεδιου, το υπουργείο Μεταφορών δίδει νέα παράταση στο υπάρχον σύστημα ελέγχου των εξετάσεων των υποψηφίων οδηγών μέχρι την 30η Απριλίου 2018.

«Ψηφιοποιούνται» οι εξετάσεις οδηγών

Με βάση τα όσα προβλέπονται στο νέο πολυνοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, ένα νέο σύστημα εξετάσεων για τις άδειες οδήγησης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Μαΐου του 2018.

 
Πιο συγκεκριμένα, στο άρθρο 219 του νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Ιανουαρίου, προβλέπονται σημαντικές αλλαγές σε ότι αφορά στις διαδικασίες και το σύστημα εξέτασης των νέων οδηγών οχημάτων όλων των τύπων.
Συγκεκριμένα, στο εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπεται πως το ισχύον σύστημα για τις εξετάσεις οδηγών θα ισχύσει μέχρι και την 30η Απριλίου του 2018, δηλαδή παρατείνεται μέχρι τότε η προθεσμία που είχε δοθεί με το άρθρο 31 του νόμου 4474/17 (Α 80) περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2015/2376 της ΕΕ.
Μάλιστα στους υπαλλήλους – εξεταστές υποψηφίων οδηγών θα καταβάλλεται η μηνιαία αποζημίωση που είχε καθοριστεί από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) 75186/10428/15-11-2016 (Β 4080).  
 
Οι αλλαγές που προβλέπονται στο νέο σύστημα
Σε σχετικές του δηλώσεις, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Ν. Μαυραγάνης, έχει περιγράψει το νέο τρόπο εξετάσεων αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι θα δημιουργηθεί ένα νέο σύστημα ελέγχου με βασικό στόχο την διατήρηση της… απόστασης του εξεταστή από τον εξεταζόμενο, προκειμένου φυσικά να εξαλειφθούν τα φαινόμενα χρηματισμού…
Παράλληλα, ηλεκτρονικός θα είναι ο έλεγχος όλης της διαδικασίας που προηγείται των εξετάσεων δηλαδή, των υποχρεωτικών μαθημάτων που πρέπει να κάνει ο υποψήφιος οδηγός για την απόκτηση της άδειας οδήγησης.
Μέσω της ψηφιοποίησης των σχολών οδήγησης, θα υπάρχει άλλωστε αυστηρότερος έλεγχος και πιστοποίηση των υποχρεωτικών ωρών διδασκαλίας μέσω συστήματος που θα ελέγχει – επιβλέπει την παρουσία των εκπαιδευόμενων στον χώρο διδασκαλίας.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ