Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία Σταθμών Βαρέων Οχημάτων εντός και εκτός σχεδίων πόλεων.

Σταθμοί Βαρέων Οχημάτων

Με σχετική υπουργική απόφαση κατοχυρώνονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα οι όροι και προϋποθέσεις για την λειτουργία σταθμών βαρέων οχημάτων, σε μια προσπάθεια αναβάθμισης των υποδομών της χώρας.

 
Μέσω της Υπουργικής Απόφασης (Υ.Α.) 44662/454 με τίτλο «Καθορισμός των αρμόδιων οργάνων, των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας πάσης φύσεως σταθμών αυτοκινήτων εντός και εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, καθώς και των όρων και προϋποθέσεων για την κυκλοφοριακή σύνδεση των ανωτέρω εγκαταστάσεων και επιχειρήσεων με εθνικές, επαρχιακές, δημοτικές και κοινοτικές οδούς», δίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα η δυνατότητα λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων βαρέων οχημάτων, δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, διευρύνοντας τις δυνατότητες ανάπτυξης των υποδομών στάθμευσης οχημάτων της κατηγορίας αυτής, καλύπτοντας έτσι την έλλειψη κανονιστικής διάταξης στον τομέα αυτόν.
Στην εν λόγω απόφαση, μεταξύ άλλων καθορίζονται η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας, οι όροι και προϋποθέσεις για την κυκλοφοριακή σύνδεση με το οδικό δίκτυο, η χωροθέτηση των σταθμών, οι απαιτούμενες παροχές και λοιπές υποδομές εξυπηρέτησης οχημάτων καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές και λεπτομέρειες του κατάλληλου σχεδιασμού των χώρων, συμπεριλαμβανομένων και ενδεικτικών σκαριφημάτων.
Με τη δημοσίευση της εν λόγω Υ.Α., δίνεται λύση στο χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης στάθμευσης των λεωφορείων, των διαφόρων τύπων φορτηγών, βυτιοφόρων αλλά και των αυτοκινούμενων και ρυμουλκούμενων τροχόσπιτων, στο πλαίσιο της προστασίας του περιβάλλοντος.
Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα συμμόρφωσης εντός 18 μηνών με τα οριζόμενα στην απόφαση αυτή, των υφισταμένων σταθμών βαρέων οχημάτων που δραστηριοποιούνται σήμερα, προκειμένου να διατηρήσουν τη λειτουργία τους.
Τέλος, όλοι οι Σταθμοί Βαρέων Οχημάτων θα υπόκεινται πλέον σε επιθεώρηση από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν το πλήρες ΦΕΚ από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ