Μηχανή Αναζήτησης Βαρέα Επαγγελματικά
Ώρες οδήγησης, ανάπαυση οδηγών & έλεγχος ταχογράφου στο ΦΕΚ

Ώρες οδήγησης, ανάπαυση οδηγών & έλεγχος ταχογράφου στο ΦΕΚ

2.498 Επισκέψεις στο άρθρο (28/3/2023)

Η απόφαση για τις παραβάσεις και τις κατηγορίες τους, τα πρόστιμα για τις ώρες οδήγησης, τα διαλείμματα και τις περιόδους ανάπαυσης των οδηγών καθώς και όσα αφορούν το σύστημα του ταχογράφου, δημοσιεύτηκαν αναλυτικά στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε στις 24 Μαρτίου, οι παραβάσεις κατηγοριοποιούνται ως εξής βάσει τον βαθμό σοβαρότητας σε Ιδιαιτέρως Σοβαρή Παράβαση (ΙΣΠ), Πολύ Σοβαρή Παράβαση (ΠΣΠ), Σοβαρή Παράβαση (ΣΠ) και Ελαφρά Παράβαση (ΕΠ). Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε πως, η παρούσα Απόφαση θα τεθεί σε ισχύ 4 μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σε ποιους καταλογίζονται τα πρόστιμα;

Για τους ιδιοκτήτες ή τους μισθωτές που είναι και οδηγοί των οχημάτων τους καταλογίζεται μόνο το πρόστιμο που αφορά τον ιδιοκτήτη. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή. Όταν η παράβαση διαπράττεται με συνδυασμό οχημάτων (αρθρωτό ή συρμό) διαφορετικού ιδιοκτήτη, το πρόστιμο που προβλέπεται για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον ιδιοκτήτη ή τον μισθωτή του μηχανοκίνητου οχήματος.
 

Τι ισχύει για συρροή παραβάσεων και συνολικά πρόστιμα;

Σε περίπτωση συρροής παραβάσεων, το όργανο ελέγχου βεβαιώνει όλες τις παραβάσεις και καταλογίζει το συνολικό πρόστιμο, το οποίο αποτελείται από το πρόστιμο που προβλέπεται για την μια παράβαση με το υψηλότερο πρόστιμο, προσαυξανόμενο κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% του συνόλου των προστίμων που προβλέπονται για τις άλλες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν.

Επίσης, ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής, σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, ευθύνεται εις ολόκληρον με τον οδηγό για την καταβολή των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στον οδηγό.

Κατά τη διενέργεια του ελέγχου ο οδηγός και ο ιδιοκτήτης/μισθωτής είναι υποχρεωμένοι: (α) να συνεργάζονται με τα όργανα ελέγχου, παρέχοντας πρόσβαση στο όχημα ή στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων, όταν προβλέπεται έλεγχος στις εγκαταστάσεις και (β) να επιδεικνύουν στις αρχές ελέγχου τα στοιχεία του άρθρου 36 Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014.
 

Αν σου άρεσε: Κοινοποίησέ το »
Σχολίασέ το, στη σελίδα μας στο Facebook »

Ακολουθήστε το PRO.Autotriti στο Google News. Bρείτε όλες τις ειδήσεις
Σχολιάστε