Χωρίς διόδια η Εγνατία για τους Ηπειρώτες!

 
Δεκτή έγινε από το Συμβούλιο της Επικράτειας η αίτηση της Περιφέρειας Ηπείρου και 70 κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με την οποία διεκδικούσαν την απαλλαγή από την καταβολή διοδίων της Εγνατίας Οδού τόσο στους σταθμούς Τύριας, Παμβώτιδας (Δροσοχωρίου) και Μαλακασίου, όσο και για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιφέρειας των Ιωαννίνων.
 
Το Δ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), με την 434/2021 απόφασή του, ακύρωσε εν μέρει, ως μη νόμιμη, την από 27.11.2017 απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία καθορίστηκαν οι απαλλαγές από την καταβολή διοδίων της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων αυτής, για τους κατοίκους των όμορων περιοχών και τους ανέργους
Πιο συγκεκριμένα, η ανωτέρω απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ακυρώθηκε μόνο ως προς το σκέλος που δεν περιέλαβε στους απαλλασσόμενους από την καταβολή διοδίων στους σταθμούς Τύριας, Παμβώτιδας (Δροσοχωρίου) και Μαλακασίου, όσο και για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιφέρειας των Ιωαννίνων που έχουν έδρα εντός των ορίων της περιφέρειας Ηπείρου.
Παράλληλα, το ΣτΕ ακύρωσε την παράλειψη του υπουργού Υποδομών να εξετάσει εάν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής διοδίων των προσφευγόντων, ενώ αναφέρει ότι δεν διαπιστώνεται εάν οι εξαιρέσεις που έγιναν τελούν υπό τις ίδιες συνθήκες με τους κατοίκους των περιοχών που προβλέπονται εξαιρέσεις.
Η υπόθεση αναπέμφθηκε στον υπουργό Υποδομών για να επανεξετάσει την ένταξη των επίμαχων σταθμών στο καθεστώς απαλλαγής διοδίων.
 
 

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ